Lipsa gajului și procedurile mai simple împing agricultorii spre microfinanțare

agricultură credite - AgroExpert.md
Агроменеджмент

Sectorul nebancar a furnizat în jur de 26% din totalul creditelor acordate în agricultură de către sistemul financiar. Această denotă faptul că unele întreprinderi mici din agricultură sau servicii preferă să se finanțeze prin intermediul sectorului nebancar urmare a lipsei gajului sau procedurilor mai simple. Anul trecut sectorul de microfinanțare a acordat credite în sumă de 11,3 miliarde de lei.

„O caracteristică importantă a sectorului organizațiilor de creditare nebancară (OCN-urilor) este dispersarea creditelor nebancare pe întreg spectru: agricultură, imobiliar, leasing, consum și business. Ponderea cea mai mare în structura creditelor nebancare o reprezintă creditele emise pentru consum, circa 42% în 2021 urmată strâns de valoarea creditelor acordate pentru business, 34% în 2021, ponderea cărora a crescut constant începând cu anul 2018. Datele consolidate pentru anii 2019-21 conturează imaginea că sectorul nebancar a furnizat în jur de 26.1% (2021) și 24.2% (2019) din totalul creditelor acordate în agricultură de către sistemul financiar”, constată Dumitru Vicol în analiza „Impactul social-economic al sectorului de creditare nebancară”.

În același timp, pentru sectorul prestării serviciilor, creditelor acordate de către OCN-uri reprezintă aproape o treime din totalul creditelor sistemului financiar. Această denotă faptul că unele întreprinderi mici din agricultură sau servicii preferă să se finanțeze prin intermediul sectorului nebancar, probabil din cauza lipsei gajului sau procedurilor mai simple. Similar, creditele de consum din partea OCN-urilor reprezintă o treime din total.

„Beneficiarii creditelor nebancare pentru agricultură, procesare primară, comerț și prestarea serviciilor sunt preponderent întreprinderile micro și mici. Respectiv, soldul creditelor acordate ÎMM-urilor la sfârșitul anului 2020 constituia 3,8 miliarde lei comparativ cu 15,8 miliarde lei acordate de către sectorul bancar. În consecință, putem deduce că această dinamică, de sporire a volumului de credite nebancare pentru business, are un impact pozitiv asupra mediului antreprenorial din Republica Moldova și în mod special asupra IMM-urilor și agriculturii”, susține Dumitru Vicol.

În opinia lui Vicol, pentru această categorie de întreprinderi, dificultatea accesului la credite bancare reprezintă o constrângere importantă, iar posibilitatea de a apela la alternative de finanțare nebancare este vitală pentru existența și dezvoltarea acestor afaceri.

Decalajul dintre creditele nebancare acordate în baza veniturilor oficiale versus cele emise conform capacității de plată a beneficiarilor verificată prin metodă alternativă se observă pentru creditele în agricultură, conform datelor celor mai mari 9 OCN-uri.„În jur de 45% din creditele acordate sectorului agrar sunt în baza metodelor alternative. În plus, aproximativ 55% dintre numărul de beneficiari ai creditelor pentru agricultură sunt persoane fizice, care probabil au anumite limitări în prezentarea tuturor veniturilor și activelor, inclusiv cele informale. Considerând că creditele nebancare reprezintă în jur de 24% din total creditelor acordate sectorului agrar, se conturează imaginea că anume flexibilitatea OCN-urilor de a lua în considerație veniturile identificate prin metode alternative a impulsionat creditarea și dezvoltarea agriculturii. Respectiv, la creșterea cererii cu un leu pentru produsele din agricultură se generează 2.4 lei în economie prin intermediul interconexiunilor cu alte sectoare”, a mai spus Vicol.

Ultimele date ala Comisiei Naționale a Pieței Financiare relevă că, anul trecut sectorul nebancar a acordat agricultorilor împrumuturi în sumă de 1,4 miliarde de lei cu 7,6% mai mult față de anul precedent. În același timp, datele BNM arată că, împrumuturile acordate de bănci agricultorilor au fost de 4,1 miliarde de lei cu 5% mai mult față de 2020.

  ⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

обратно к списку