Агроменеджмент

Tendințe în comerțul cu legume: Perspective locale și globale

Автор: Lidia Danila
comerț legume - agroexpert.md

Tendințele negative de reducere a suprafețelor cultivate cu legume din Republica Moldova se explică printr-un complex de factori legați de piață, precum lipsa unor oportunități clare la export și dinamica lentă a pieței locale pentru legume în stare proaspătă. Despre aceasta a clarificat consultantul în dezvoltarea afacerilor, Andrei Zbancă.

„Cererea neacoperită pentru legume din partea procesatorilor, lipsa unor legături pe termen lung între procesatori și producători descurajează investițiile acestora în tehnologii îmbunătățite, care ar aduce avantaje tuturor părților interesate. În acest context, menționez că există trei domenii de acțiune, precum: reducerea costurilor unitare prin creșterea recoltelor la hectar și mecanizarea lucrărilor; conformitatea cu cerințele de calitate specifice ale procesatorilor; garantarea unui grad înalt de respectare a cerințelor obligațiunilor”, precizează Zbancă. 

Consultantul în dezvoltarea afacerilor, Andrei Zbancă, a specificat mai multe probleme pentru exportul legumelor proaspete. Printre acestea, sunt:

 • Calitatea necorespunzătoare a produselor legumicole, care rezultă din tehnologii minime, lipsa infrastructurii de pre-răcire, refrigerare, sortare și ambalare, soiuri de plante învechite, specialiști agricoli insuficienți;  
 • Cantitatea insuficientă a produselor legumicole, care rezultă din fragmentarea producției, gamă sortimentală nefiind adaptată cerințelor consumatorilor finali de pe piețele de desfacere, și o cotă mică a tehnologiilor intensive; 
 • Inabilitatea de efectuare a livrărilor planificate anul împrejur, care rezultă din lipsa depozitelor cu răcire și cooperare limitată dintre producători; 
 • Lipsa cooperării dintre producători, preponderent din cauza unei combinații de factori istorici, dar și din cauza lipsei stimulentelor juridice și financiare și a grupurilor de producători de succes; 
 • Accesul limitat la informația despre piețele internaționale, din cauza aptitudinilor lingvistice și de marketing reduse, contactelor limitate cu cumpărătorii străini și orientarea afacerilor aproape exclusiv spre CSI;
 • Activități de marketing insuficiente din partea asociațiilor profesioniste, producătorilor agricoli și exportatorilor; 
 • Lipsa brandului, strategiei de marketing și atragere a investițiilor pentru dezvoltare, lipsa de sincronizare în promovare și vizibilitatea produselor. 

Așteptările fermierilor care produc legume

„Fiecare producător dorește fracturarea zilnică a prețurilor la legume și stabilirea prețurilor la legume în fiecare zi, deoarece în decurs de o săptămână sunt multe oscilații pe piață, de exemplu vineri și duminică sunt cele mai avantajoase prețuri”, a susținut Zbancă.

O altă doleanță a fermierilor este suportul și asistență la oficializarea afacerii prin sporirea abilităților și competențelor de gestiune antreprenorială. 

Totodată, consultantul în dezvoltarea afacerilor a menționat că, practic, este imposibil de identificat un expert sau specialist practician în producerea legumelor pentru consultare și eficientizarea/ modernizarea tehnologiilor de producere a legumelor. În acest context, fermierii doresc crearea și dezvoltarea platformelor alternative pentru comercializare civilizată a legumelor (magazine specializate create prin cooperarea fermierilor) unde se pot integra producția fermierilor pentru a fi mai aproape de consumatorul final.  

„Se mai dorește și crearea unui centru de informare și analize marketing a piețelor pentru suplinirea vacuumului de informații operative și operaționale de pe piețele locale și cel mai important regionale pentru adoptarea strategică și eficientă a deciziilor din sector și la nivel de exploatații agricole”, adaugă Andrei Zbancă. 

Printre alte aspecte specificate se numără facilitarea calitativă a cooperării fermierilor prin exemple operaționale și sustenabile de activitate și dezvoltare, în special în operații post recoltare și necesitatea creării unei asociații reprezentative de organizare a sectorului și de informare a fermierilor referitor la oportunități și conexiuni operative cu piețele. 

Aspecte ale comercializării legumelor în rețelele de supermarket 

„În prezent se dezvoltă și se modernizează comerțul civilizat (re-tail) cu produse horticole, iar tempoul de dezvoltare este extrem de rapid și nu tot timpul prietenos pentru producători, fermieri, care sunt mult mai conservatori și mai dificil se acomodează sau se integrează la aceste cerințe”, a accentuat consultantul în dezvoltarea afacerilor, Andrei Zbancă.

Comerțul cu produsele horticole este constituit din următoarele posibilități: 

 • Retail (comerț civilizat) rețele de supermarkete care vor fi dezvoltate în continuare și vor crește ponderea comerțului; 
 • Piețele agroindustriale raionale și de comerț angro piețe regionale - necesită a fi modernizate, se va micșora volumele de comerț prin intermediul piețelor.  
 • Vânzări directe - lanțul valoric scurt este practicată, dar necesită diversificarea produselor și livrări stabile, care poate fi realizat doar prin cooperare fermierilor  
 • E - commerce este o platformă care va fi dezvoltată și prezintă interes doar în orașele mari. 

Tendințe în comerțul cu legume la nivel global 

„Preferințele consumatorilor de astăzi sunt deja diverse și complexe. Lanțul valoric pentru producția horticolă, inclusiv legumicolă, se dezvoltă mult mai repede decât poate satisface producătorii cerințele date și, în special, să fie prevăzute sau anticipate de fermieri”, afirmă Andrei Zbancă. 

În comerțul internațional cu legume, acesta constată două scenarii distinctive: 

 • Piețe cu grad de maturitate (Europa America de Nord), în care accent se va pune pe produse de calitate, naturiste, inofensive și în majoritatea cazurilor procurate în retail;
 • Piețe în dezvoltare (America, Latină, Africa și Asia), în care comerțul va fi diversificat și mult mai simplu de penetrat (în baza creșterii consumului organic din mărirea numărului populației), în cazul asigurării logisticii și calității solicitate.  

Amintim că, zeci de producători de legume din raioanele Anenii - Noi, Ialoveni, Criuleni, Strășeni și Dubăsari susțin crearea primei asociații de profil în sectorul legumicol din Republica Moldova - Asociația Națională a Legumicultorilor. Astfel, s-au adunat la cea de-a X-a adunare regională pentru a afla mai multe detalii despre formarea acestei entități care le va reprezenta interesele atât la nivel local, regional, național, cât și internațional.

Citește și: Foto | Va fi creată prima asociație în sectorul legumicol: Ce spun producătorii

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!