Rezultatele sezonului de irigare pentru anul 2020

Партнерские материалы

Valentina Badrajan, director executiv, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova: «Făcând o retrospectivă a acestui an agricol, destul de complicat din cauza lipsei precipitațiilor, putem afirma că cei mai avantajați au fost fermierii aflați în ariile de deservire a sistemelor centralizate de irigare (SCI), care au avut oportunitatea să beneficieze din plin de serviciile oferite de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), datorită cărora și-au putut atinge rezultatele scontate».

Este evident faptul că, într-un an secetos, utilizarea sistemelor centralizate de irigare atât cele reabilitate în cadrul Programului Compact, cât și a celor nereabilitate, transmise în gestiunea AUAI a crescut semnificativ.

În acest context, putem constata că volumul total de apă pompat la irigare doar în cadrul  sistemelor de irigare gestionate de cele 10 AUAI Compact, a constituit peste 5 mln. metri cubi, atestând o creștere de două ori mai mare comparativ cu anul 2019. Este în creștere cu peste 1800 ha și indicatorul suprafețelor irigate, reprezentând circa 3800 ha. Această suprafață reprezintă aproximativ 50 la sută din terenurile deținute de membrii asociațiilor Compact. Cea mai activă asociație Compact la acest capitol rămâne a fi AUAI „Criuleni”, care a reușit să irige 92% din suprafața deținuta de membri, ceea ce constituie 57 la sută din aria deservită de SCI „Criuleni”. Astfel, în raport cu anul 2019, asociația a înregistrat atât o creștere a suprafeței irigate cu circa 255 ha, cât și a volumului de apă livrat membrilor de la 221 mii la 615 mii metri cubi.

Este îmbucurător faptul că eforturile Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) și ale Agenției „Apele Moldovei” în vederea reformării sectorului de irigare și susținerii transferului managementului SCI nereabilitate au început să dea roadele așteptate. Astfel, o parte din asociațiile post-Compact, care au preluat în gestiune infrastructura de irigare nereabilitată, au reușit în 2020 să livreze membrilor săi mai mult de 4,5 mln. metri cubi de apă, fiind irigate circa 2700 ha.

În acest sens, un exemplu este Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Dubăsarii Vechi”, care în anul agricol curent a asigurat irigarea pe o suprafață de peste 1000 de ha cu un volum de apă livrat de circa 1,8 mln. metri cubi. Preluarea în gestiune a sistemului și adaptările manageriale produse au permis o creștere a volumului de apă pompată cu aproximativ 1,4 mln. metri cubi de apă comparativ cu anul 2019, iar a suprafețelor fizice irigate cu peste 700 ha.

Dacă ne referim la toate asociațiile, atât cele create în cadrul Programului Compact, cât și post-Compact, atunci suprafața fizică totală irigată în anul curent a constituit circa 6500 ha, iar volumul total de apă a atins cifra de 9,6 mln. metri cubi. Beneficiari ai irigării au fost cei 453 de membri ai asociațiilor.

Cu toate că atestăm o creștere cel puțin dublă a suprafețelor și a volumelor de apă pompate la irigare față de anul 2019, această dinamică este, totuși, limitată de mai mulți factori obiectivi, cum ar fi: insuficiența echipamentelor de irigare la agricultori, starea precară, în unele cazuri, a echipamentelor hidromecanice, electrice și a infrastructurii de rețea, procesul lent de consolidare a terenurilor, dificultăți în asigurarea procesului de asolament, etc.

Observăm o tendință pozitivă vizavi de creșterea culturilor cu valoare adăugată înaltă. Astfel, sub aspect de culturi irigate și volum de apă distribuită, în cazul AUAI Compact, putem constata că 51 la sută din volumul total s-a utilizat pentru irigarea speciilor legumicole (cartof, ceapă, porumb zaharat, varză, pepene verde, topinambur, morcov, etc.), 19 % pentru irigarea livezilor (măr, vișin, prun, cireșe, pere, etc.). De asemenea, agricultorii din ariile de deservire irigă și alte culturi, precum pomușoare, viță de vie, plante aromatice și medicinale pentru care s-a utilizat circa 12 % din totalul volumului de apă distribuit utilizatorilor. Totodată, fiind un an secetos se explică majorarea volumului de apă pentru irigarea culturilor cerealiere (porumb, grâu, orz, floarea soarelui), ponderea acestora fiind de 18 %  pentru o suprafață de circa 1500 ha.

De menționat că în anul 2020 numărul total al Asociațiilor Utilizatorilorde Apă pentru Irigații înregistrate a atins cifra de 30, obiectiv stabilit în Planul de acţiuni privind realizarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Doar în acest an- opt AUAI, cu suportul FDD Moldova, au semnat contractele de comodat și au preluat în gestiune 11 sisteme centralizate nereabilitate, iar alte patru asociații încă beneficiază de suport pentru preluarea managementului sistemelor de irigare. Așadar, putem afirma că, la finele anului curent, 27 de asociații vor prelua integral gestiunea a 30 de sisteme centralizate de irigare.Totodată, FDD Moldova continuă să ofere ajutor grupurilor de inițiativă care intenționează să constituie asociații și să preia infrastructura de irigare în gestiune.

Pe parcursul ultimilor doi ani, FDD Moldova și-a propus să susțină transferul de management al SCI, inclusiv prin finanțarea propunerilor de investiți privind reabilitarea și modernizarea sistemelor preluate în gestiune de către asociațiile nou constituite. Astfel, doar în anul 2020, instituția a aprobat opt proiecte de investiții depuse de șapte AUAI post-Compact și o asociație Compact.

Proiectele vizează lucrări de extindere a ariei de deservire a sistemelor prin construcția de noi rețele de irigare și/sau renovarea bazinelor de acumulare existente, lucrări de reabilitare parțială și/sau modernizare a infrastructurii de pompare a apei la irigare, inclusiv prin intervenții la prizele de apă, echipamentele hidro-mecanice și electrice, precum și reparații a infrastructurii clădirilor stațiilor de pompare. Valoare totală a proiectelor este de circa 1,5 mln. dolari SUA, dintre care 1,3 mln. dolari reprezintă finanțarea FDD Moldova, iar 200 mii dolari este contribuția asociațiilor, fiind o condiție obligatorie pentru efectuarea investițiilor. Finanțarea FDD Moldova constituie până la 200 mii dolari SUA per proiect. Lucrările au fost începute în anul curent și se vor finaliza în anul 2021.

În condițiile schimbărilor climaterice actuale, ne-am convins încă o dată de necesitatea și eficiența utilizării sistemelor de irigarepuse la dispoziția producătorilor agricoli pentru a obține rezultatele așteptate. Practicarea agriculturii competitive nu este posibilă fără irigare, astfel FDD Moldova va continua să susțină membrii AUAI în valorificarea oportunităților oferite de infrastructura de irigare, dar și să acorde asistență în dezvoltarea și fortificarea capacităților de gestiune sustenabilă a acesteia.

обратно к списку