Transportul a suferit foarte mult în 2020

Инфраструктура

Numărul pasagerilor transportați în 2020 a scăzut aproape în jumătate. Potrivit datelor oferite de Biroul Național de Statistică, cu transportul public au fost transportați  55,6 mln de pasageri, altfel spus cu 46,1% mai puţin față de anul 2019.

Biroul Național de Statistică anunță că parcursul pasagerilor a constituit 2 434,7 mln. pasageri-km, fiind în descreştere cu 59,2% comparativ cu anul 2019. Anul trecut, transportul rutier de pasageri a deținut în continuare ponderea covârșitoare – de 97,6% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv, doar 1,3% și 0,7%.

Comparativ cu 2019, se atestă o scădere de 75,6% în transportul aerian de pasageri, în cel rutier de circa 46%, iar în transportul feroviar - de 38%.

Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+56,1%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În anul 2020, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 54,2 mln de pasageri, cu 45,8% mai puțin, comparativ cu anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 53,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,3%, Nord – 15,2%, Sud – 8,6% și UTA Găgăuzia – 2,3%.

De asemenea, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 16,5 mln de tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în anul 2019 cu 12,5%. Parcursul mărfurilor a totalizat 4 635,2 mln tone-km, cu 6,3% mai puțin comparativ cu anul 2019.

 

 

Источник: Agroexpert
обратно к списку