Executivul Patronatului de Lapte și Produse Lactate „LAPTE” este în căutarea unei Companii de Consultanță

Партнерские материалы

Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE” anunță că Executivul Patronatului este în căutarea unei Companii de Consultanță pentru executarea unui studiu care ar cuprinde mai multe obiective:

Studiul potențialul de dezvoltare al pieței de produse lactate din Republica Moldova este menit să identifice capacitățile de substituirea a importului de lapte și a produselor lactate, să identifice necesarul de investiții în acest sens pentru formularea unui program de suport și recuperarea investițiilor private.  

În cazul în care organizația Dumneavoastră este interesată și motivată să aplice pentru această misiune sunteți invitați să participați la misiunea de selecție.

Oferta tehnică va include:

  • Valoarea investițiilor necesare pentru creșterea șeptelului de vite/alte animale și producerea laptelui (în valoare cantitativă și calitativă) utilizat pentru fabricația produselor lactate pe întreg lanț valoric;
  • Care este fezabilitatea economică a acestui program și recuperarea de facto a investițiilor?
  • Care ar fi argumentarea unui program extins de subvenționare a sectorului LAPTE din Moldova pentru ca investițiile private să fie economic rezonabile pentru operatorii / investitorii din sector?
  • Grupul țintă: fermieri, exploatații zootehnice, cooperative de producere, întreprinderile de procesare, secții de producere, donatori, Guvernul Republicii Moldova.
  • Termeni de implementare Octombrie – 3 decembrie  2021

Ofertele pot fi prezentate până la data de 15 septembrie la adresa or. Chișinău, MD2002, str. Muncești 121 A.

e-mail: asocițatiapatronala_lapte@mail.ru   
tel.+37368090046

обратно к списку