Партнерские материалы

GLOBALG.A.P. și GRASP – Oportunități noi pentru întreprinderile agricole din Republica Moldova

Bunele practici unei agriculturi eficiente abordează durabilitatea ecologică, economică și socială a proceselor din cadrul întreprinderilor agricole și duc la obținerea unor produse alimentare și nealimentare sigure și de calitate.

Respectând criteriile de conformitate GLOBALG.A.P., acesta oferă producătorilor oportunitatea de comercializare a produselor atât la nivel național, cât și global.

Standardul GlobalG.A.P. promovează o serie de măsuri și reguli cu privire la păstrarea corectă a produselor de uz fitosanitar, fertilizanți, igienă, managementul de combatere a dăunătorilor, protecția muncii, condițiile de păstrare a produselor, ambalare, etc., în care angajatorul trebuie să respecte și anumite cerințe sociale, precum protecția muncii, angajare oficială pe bază de contract, etc.

Comercianții cu amănuntul din UE, adițional la certificarea GLOBALG.A.P., mai solicită de la furnizorii de produse alimentare și certificarea GLOBALG.A.P./GRASP. Acesta din urmă reprezintă evaluarea riscurilor privind practicile sociale.

Standardul GRASP fiind un modul adițional la GLOBALG.A.P., abordează aspecte de sănătate, securitate și bunăstarea angajaților, având ca scop evaluarea practicilor sociale în cadrul gospodăriilor agricole.

Beneficiile implementării GLOBALG.A.P. și GRASP:

  1. Contribuie la îmbunătățirea sistemului de management social al întreprinderii;
  2. Oferă informații pentru consolidarea drepturilor lucrătorilor (salariul, orele de muncă) în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii, care sunt aprobate la nivel național, încât conducerea și lucrătorii să poată activa pentru crearea unui mediu de lucru armonios;
  3. Ghidează în respectarea reglementărilor locale sociale și de muncă prin linii directoare naționale de interpretare;
  4. Susține crearea canalelor de comunicare între conducere și lucrători, prin reprezentantul angajaților;
  5. Încurajează studierea criteriilor expunerii la risc, pentru a fi informați și inovați în domenii cu risc ridicat (anumite activități pe care le desfășoară întreprinderea);
  6. Asigură transparență în afacere (identificarea punctelor tari și punctelor slabe în legătură cu practicile sociale);
  7. Comunicarea și transparența sporește credibilitatea în raport cu furnizorii și cumpărătorii.

GLOBALG.A.P./GRASP oferă criterii minime de conformitate pentru un sistem de management social bun. Acesta poate fi evaluat în fiecare țară chiar și în cazul în care liniile directoare naționale de interpretare GRASP nu există. De aceea, era necesar ca aceste linii naționale de interpretare GRASP, să ofere îndrumări producătorilor și evaluatorilor cu privire la cadrul legal al țării. Se face referință la salariul minim, vârsta de angajare legală, programul de lucru, etc., criterii care trebuie să respecte orice producător la nivel național.

Pentru a clarifica aceste cerințe producătorilor și auditorilor, proiectul USAID/APM a elaborat Liniile directoare naționale de interpretare GLOBALG.A.P./GRASP în Moldova. Organismele de certificare care își desfășoară activitatea în domeniul dat în Republica Moldova, pot utiliza aceste Linii directoare naționale de interpretare ca bază în cadrul auditului GLOBALG.A.P./GRASP.

Menționăm faptul că, în Republica Moldova au fost certificați conform standardului GLOBAL G.A.P. cca 70 de producători, pe când certificatul GLOBALG.A.P./GRASP este deținut de peste 20 de producători locali. Standardul GLOBALG.A.P. a început fi implementat la noi în țară mai bine de 10 ani în urmă. Din anul 2018 s-a introdus standardul GLOBALG.A.P/GRASP, atunci când au fost certificați și primii doi producători agricoli.

Aceasta este o realizare importantă și o dovadă a progresului semnificativ al Republicii Moldova în implementarea GLOBALG.A.P/GRASP, luând în considerare numărul de întreprinderi certificate. Acest succes în mare măsură a fost atribuit eforturilor USAID/APM.

Источник: Agroexpert
обратно к списку