Guvernul a aprobat Programul de Dezvoltare a Horticulturii 2021-2025

Партнерские материалы

Programul de Dezvoltare a Horticulturii 2021-2025 a fost aprobat de Guvernul R. Moldova în ședința din 18 noiembrie, curent.

Programul are scopul de a contribui la sporirea competitivității și rezilienței sectorului horticol prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului valoric pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a mediului rural.

„Agricultura Republicii Moldova continuă tradiţional să fie sectorul de bază al economiei naţionale.

Horticultura, tradiţional este una din direcţiile prioritare ale agriculturii din Republica Moldova, menită de a furniza produse cu valoare adăugată și cu pondere considerabilă în export”, a menționat, în cadrul ședinței Guvernului, Ion Perju, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Implementarea prezentului Program până în anul 2025 prevede realizarea următoarelor obiective generale:

  • acces îmbunătățit la piețe;
  • dezvoltarea accelerată prin investiții și inovare;
  • forță de muncă competitivă;
  • mediu de afaceri competitiv.

Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi declară că documentul este de o importanță majoră pentru sector. „La elaborarea acestui document a lucrat o echipă întreagă de experți. S-a pornit de la piață nu de la producere – o abordare corectă, de altfel. A fost studiată experiența țărilor dezvoltate și incluși indicatori concreți care arată planurile noastre exacte pentru următorii ani. Acum avem un document oficial cu care putem merge la bănci, la investitori sau parteneri de dezvoltare”, spune Gorincioi.

Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 este documentul de politici cu privire la eforturile și intervenţiile Guvernului în sectorul horticol, direcţionate spre dezvoltarea sustenabilă a acestuia.

Rolul statului în dezvoltarea domeniului horticol constă în:

-             perfecționarea cadrului legal și instituțional orientat spre inovare și competitivitatea sectorului;

-             facilitarea penetrării piețelor noi de perspectivă, prin semnarea de acorduri comerciale noi cu state și organizații din domeniul comerțului internațional;

-             facilitatea apariției unor ecosisteme dinamice de colaborare reciproc avantajoasă între producătorii agricoli, furnizorii de inputuri, companii de transport/logistică, comercianți profesioniști și alți actori interesați;

-             susținerea creării Oficiului horticol după modelul celor mai bune practici. Oficiul trebuie să-și asume inclusiv rolul de multiplicare a modelelor fezabile pe orizontală în cadrul sectorului;

-             ajustarea politicilor de subvenții și intervenție, pentru a sprijini companiile competitive de perspectivă și pentru reziliență la șoc;

-             susținerea creării fondului de dezvoltare a horticulturii (gestionat de Oficiul Horticulturii), finanțat din bani publici din bugetul de stat și prin contribuții directe ale producătorilor agricoli, inclusiv pentru a susține interesat domeniul de cercetare-dezvoltare;

- fortificarea stării de sănătate a populației prin promovarea produselor sănătoase.

Pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025 sunt necesare circa 11 223 mil. lei, 69,2% din care vor fi asigurate de antreprenori (capitalizarea profitului și atragerea împrumuturilor din liniile de creditare internaționale) și 30,8% vor fi finanțate din contul resurselor prevăzute pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în limita alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul respectiv precum și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul subvenționării producătorilor agricoli.

Planul de Dezvoltare a Horticulturii 2021-2025 a fost elaborat cu suportul proiectului USAID Agricultura Performanta în Moldova.

 

Источник: Agroexpert
обратно к списку