Importatorii din Croația interesați de fructele și strugurii din Moldova

Партнерские материалы

Consumatorii din Croația sunt interesați să procure fructe proaspete și struguri de masă din Republica Moldova. Recent, în cadrul unei inițiative de promovare a fructelor și strugurilor moldovenești pe din Europa Centrală și de Est, lansată de Centrul Regional de Consultații în Business (CRCB) în parteneriat cu Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) cu genericul ”Meet your importer” (Cunoaște-și importatorul), a fost lansat un video informativ pentru agricultorii din Moldova despre piața și importatorii croați https://www.youtube.com/channel/UCEEKUI2sTeQdupoMCreQ4-w.

Promovarea fructelor și strugurilor produși în Moldova în țări din Europa Centrală și de Est a început în 2019, prin organizarea diferitor întruniri și misiuni comerciale cu scopul de promova producătorii autohtoni și de a spori  accesul acestora la noi piețe. ”Reprezentați ai importatorilor din Croația și Slovenia au vizitat producătorii moldoveni, au inspectat plantațiile și infrastructura de păstrare, sortare și ambalare de care dispun antreprenorii noștri”, explică Octavian Olaru, reprezentantul CRCB. În rezultatul acestor activități, struguri de masă, soiul Moldova, au ajuns pe rafturile rețelelor Konzum din Croația și Mercator din Slovenia.

Tatiana Burca, specialist marketing, proiectul USAID/APM, afirmă că pe piața din Croația, Slovenia, Polonia există loc pentru fructele și strugurii din Moldova, iar importatorii din Europa Centrală vor să importe din Republica Moldova dar este necesar să respecte mai multe condiții.

Principalele condiții solicitate de importatorii din Croația pentru strugurii de masă sunt: calibru 18+, ciorchine verde, ambalare în lăzi de lemn a câte 8 kg cu logo imprimat și prevăzute cu generatoare de dioxid de sulf pentru păstrarea strugurilor, iar certificatele GLOBALG.A.P. și GRASP constituie un avantaj. Totodată, strugurii care nu respect aceste criterii  vor fi  tratați ca struguri de calitate inferioară, comercializați la un preț corespunzător. Cu referire la criteriile solicitate de importatorii croați pentru prune, se regăsește calibrul 30+,  ambalare în lăzi din lemn cu logo imprimat a câte 9 kg. Ca și în cazul strugurilor, certificatele  GLOBALG.A.P. și GRASP constituie un avantaj.

Conform datelor statistice, în 2019 Croația a importat din Republica Moldova 619 tone de prune în valoare de cca 300 de mii USD și peste 160 de tine de struguri de masă în valoare de cca 151 de mii USD. În anul 2020 sezonul comercial pentru prune și struguri abia începe, iar prin intermediul USAID/APM deja au fost livrate în Croația 20 de tone de prune.

Источник: Agroexpert
обратно к списку