Irigarea din subteran - pericol pentru rezervele de apă potabilă și solul din Republica Moldova

Репортажи

Republica Moldova riscă să piardă rezervele de apă potabilă și solul, atenționează ecologiștii. În acest sens, organizațiile membre ale Grupului de Lucru „Mediu, schimbările climatice și securitatea energetică” a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile societății civile din domeniul protecției mediului au semnat o Declarație cu privire la irigarea cu apă din subteran.

În Declarație semnatarii atenționează opinia publică asupra reluării presiunilor de unele forțe și grupurile de interese din domeniul agriculturii, privind modificarea cadrului normativ în scopul folosirii rezervelor strategice de apă potabilă din subteran pentru irigare.

Documentul a fost semnat de 30 de organizații neguvernamentale și este adresată Dlui Ambasador UE în Republica Moldova, Peter Mihalko, Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În cadrul Declarației, semnatarii atenționează că:

  • Folosind ca pretext seceta hidrologică, anumite grupuri de presiune fac lobby pentru modificarea prevederilor din Legea Apelor, care să le permită acces nelimitat la utilizarea apelor subterane în alte scopuri decât cele potabile (Actualmente, Legea Apelor nr. 272/2011 prevede expres prin art.45, al. „(1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decât cel al alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră este interzisă.”);
  • Prin legificarea folosirii apei din subteran pentru irigare, fără un studiu complex și comprehensiv, se pune în pericol direct aprovizionarea cu apă potabilă a milioane de cetățeni și se atentează la securitatea națională (ecologică);
  • Păstrarea rezervelor de apă pentru consumul uman este și trebuie să fie o prioritate absolută. Mai ales că cecetările indică drept nesatisfăcătoare sau nesigură calitatea apei în Republica Moldova, iar populația din mediul rural este de circa două ori mai dezavantajoasă decât cea din mediul urban;
  • Apa din subteran posedă un conținut ridicat de săruri. În câțiva ani, terenurile irigate cu apă din subteran vor fi acoperite cu sare și nu vor mai rodi. Actualmente, MADRM este forțat să dea avize pozitive la o aventurp care pune în pericol securitatea ecologică a Republicii Moldova;
  • Până la ora actuală nu există informații concrete în ceea ce privește calitatea şi volumul depozitelor de apă subterană din republică şi nicio viziune ştiinţifică sau de politică de mediu cum ar trebui ele folosite în beneficiul tuturor cetăţenilor şi a solurilor.

Subsemnații, consideră „legiferarea” accesului la resursele strategice de apă potabilă drept o crimă la nivel naţional şi regional asupra mediului, ecosistemelor naturale, sănătăţii populaţiei şi securităţii ecologice. De asemenea, ecologiștii susțin că irigarea cu apele subterane va genera degradarea solurilor şi va lipsi localităţile din republică de apă potabilă, ceea ce va duce la o catastrofă umană.

Astfel, semnatarii Declarației solicită:

  • Cercetarea rezervelor de apă subterană a R. Moldova și elaborarea unui studiu științific complex care ar garanta, pe termen mediu şi lung, securitatea ecologică a R. Moldova;
  • Declararea moratoriului pe subiectul irigării cu apă din subteran până la finalizarea studiului științific complex;
  • Conservarea și utilizarea rezervelor strategice de apă din subteran doar în scopuri potabile;
  • Reabilitarea ecologică a râurilor mici și a bazinelor acvatice și utilizarea apelor de suprafață în scopuri de irigare;
  • Susținerea bunelor practici agricole și a agricultorilor care aplică măsuri durabile de cultivare (soiuri rezistente la climă, înființarea bazinelor de captare a apei de ploaie etc.).
Источник: Agroexpert
обратно к списку

а также