В мире

Erbicidul triflusulfuron-metil a fost scos din uz de Comisia Europeană

Автор: AgroExpert
Erbicidul triflusulfuron-metil  - agroexpert.md

Comisia Europeană nu a reînnoit aprobarea substanței active triflusulfuron-metil. Astfel, statele membre vor retrage autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin această substanță activă până la 20 februarie 2024.

Aprobarea substanței active expiră la 31 decembrie 2023. Orice perioadă de grație acordată de statele membre expiră cel târziu la 20 august 2024.

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară ( EFSA ) a identificat o preocupare majoră în ceea ce privește contaminarea apelor subterane cu un metabolit relevant din punct de vedere toxicologic al triflusulfuron-metil, IN-JU122, care se estimează că apare la valori mai mari decât parametrul valoric de 0,1 μg/L în toate condițiile geoclimatice reprezentate de scenariile de evaluare a apelor subterane pentru toate utilizările propuse ale triflusulfuron-metil. 

Prin urmare, în prezent nu se poate stabili faptul că prezența metaboliților substanței triflusulfuron-metil în apele subterane nu va avea efecte inacceptabile asupra apelor subterane și efecte dăunătoare asupra sănătății umane.

În plus, EFSA a concluzionat că triflusulfuron-metil are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin care pot cauza efecte adverse la oameni. Potrivit autorității, nu se poate demonstra o expunere neglijabilă pentru triflusulfuron-metil, deoarece este de așteptat ca reziduurile care depășesc valoarea implicită să apară în culturile de rotație. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că evaluarea riscului alimentar pentru consumatori nu a putut fi finalizată.

În evaluarea sa privind necesitatea substanței triflusulfuron-metil pentru a controla un pericol grav pentru sănătatea plantelor care nu poate fi combătut prin alte mijloace disponibile, inclusiv prin metode nechimice, autoritatea a concluzionat că, pentru unele utilizări și în unele state membre, este posibil să existe un număr insuficient de alternative chimice disponibile la momentul evaluării. Cu toate acestea, sunt disponibile unele metode nechimice (de exemplu, plivirea mecanică), deși este posibil ca acestea să nu aibă aceeași eficacitate ca metodele chimice și/sau pot prezenta limitări economice sau de altă natură în ceea ce privește fezabilitatea. În plus, alte alternative chimice ar putea fi puse la dispoziție în statele membre în cauză prin recunoașterea reciprocă a produselor alternative care sunt disponibile în alte state membre. 

În pofida argumentelor prezentate de solicitant, motivele de îngrijorare legate de substanța activă în cauză nu au putut fi eliminate.

⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

обратно к списку