В Молдове

Agenții economici pot procura grâu din rezerva de stat. Iată prețul

Автор: AgroExpert
Agenții economici pot procura grâu din rezerva de stat. Iată prețul - agroexpert.md

Agenții economici din Republica Moldova pot procura grâu din rezervele de stat. Concursul privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar în cantitate de 22.956 de tone este organizat de Agenția Rezerve Materiale.

Grâul alimentar va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

Agenția Rezerve Materiale menționează că termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este data de 3 aprilie, inclusiv, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat@rezerve.gov.md.

Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul 2.840,60 lei/tona, stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 5% din valoarea cantității eliberate.

Dosarul de participare va fi depus pe suport de hârtie, autentificat pe fiecare pagină de către solicitant, în plic sigilat, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat@rezerve.gov.md, iar la semnarea Contractului, actele menționate supra, vor fi prezentate în original. Acesta va conține următoarele acte:

  • Cererea de solicitare;
  • Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură);
  • Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original);
  • Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine;
  • Declarația pe propria răspundere că solicitantul își asumă responsabilitatea de a returna grâul alimentar în aceeași cantitate și de aceeași calitate din roada anului curent, până la 15.10.2024;
  • Actul ce atestă împuternicirile reprezentantului de a depune dosarul de participare, precum  și de a semna Contractul, în cazul depunerii cererii de către un alt reprezentant.

Dosarul va fi verificat de către Comisie, conform următoarelor criterii obligatorii:

  • nu figurează în Lista de interdicție a operatorilor economici la nivel național;
  • nu are datorii scadente faţă de Agenția Rezerve Materiale.

Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate şi de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 15 octombrie 2024. Deciziile Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, vor fi aduse la cunoștință solicitanților în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor.

Solicitantul desemnat în calitate de beneficiar final este obligat să se prezinte în termen de trei zile lucrătoare de la data înștiințării, pentru încheierea contractului, iar în termen de până la trei zile de la data semnării contractului cu Agenția Rezerve Materiale, beneficiarul final este obligat să transfere/prezinte garanția financiară/bancară. În caz contrar, Comisia mixtă privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, își rezervă dreptul de a redistribui altor solicitanți cantitatea de grâu alimentar solicitată.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!