Autoritățile au aprobat cotele de recoltare pentru sezonul de vânătoare 2021-2022

В Молдове

Ministerul Mediului a aprobat cotele de recoltare pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2021-2022. Un ordin în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 noiembrie, protrivit căruia cotele de recoltare aprobate se realizează de către fiecare gestionar al fondurilor cinegetice pentru fiecare specie de faună de interes vânătoresc și în perioadele de vânătoare stabilite de lege.  

„Se vor respecta obligațiile ce le revin și reglementările în vigoare în domeniul vânătorii, referitoare la ordinea, modul și mijloacele folosite pentru buna organizare și desfășurare a vânătorii la exemplarele din specii de faună de interes cinegetic în fondurile cinegetice din Republica Moldova, urmărindu-se conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic”, indică ordinul Ministerului Mediului, transmite Moldpres.md

Cotele de recoltare pentru sezonul de vânătoare 2021-2022 au fost stabilite pentru următoarele specii: iepure de câmp, fazan, porumbel gulerat, gâscă, raţă, lişiţă, găinuţă de baltă şi mistreţ.

Astfel, în sezonul de vânătoare 2021-2022, lansat odată cu publicarea ordinului în Monitorul Oficial, cota de recoltare (vânare) pe terenurile preponderent neîmpădurite, atribuite asociaților de vânători și pescari de către autoritățile administrațiilor publice locale constituie 54 908 de bucăți: iepure de câmp – 9 892 de animale; fazani – 25 770 de păsări; porumbel gulerat – 6 172 păsări; gâște sălbatice – 887 păsări; rațe sălbatice, lișițe și găinușe de baltă – 12 187 de păsări.

Urmărește știrile Agroexpert ->pe Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

обратно к списку