В Молдове

Ești antreprenor? Iată ce programe poți accesa

Автор: AgroExpert
Agenții economici din Republica Moldova au la dispoziție diverse programe de suport - agroexpert.md

Agenții economici din Republica Moldova au la dispoziție diverse programe de suport. Pe site-ul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării există o secțiune dedicată tuturor programelor destinate antreprenorilor:

Programul național „Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă” (aprobat prin HG nr. 348/2022):

Obiectivul general al prezentului Program este promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socioeconomice a tinerilor. Vezi detalii aici.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+2) (aprobat prin HG nr. 622/2022):

Prezentul Program este destinat lucrătorilor migranți și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau în dezvoltarea unei afaceri. Vezi detalii aici

Programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (aprobat prin HG nr. 243/2022):

Programul are drept obiectiv promovarea inovațiilor tehnologice, accelerarea implementării economiei digitale, circulare și tehnologice, precum și creșterea competitivității economice a Republicii Moldova în domeniul inovării digitale, tehnologiilor ecologice și producției sustenabile. Vezi detalii aici.

Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii – Hotărârea Guvernului nr. 592/2019

Este implementat în scopul creării condițiilor favorabile și susținerea mediului de afaceri pentru trecerea de la modelul de dezvoltare economică de consum la un model care folosește aplicarea principiilor ecologizării și integrării măsurilor economiei „verzi” în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei naționale. Vezi detalii aici.

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii (aprobat prin HG nr.515/2022):

Programul oferă finanațare nerambursabilă  pentru modernizarea echipamentelor și investiții în energia regenerabilă, optimizarea consumului de gaze și energie electrică prin instalarea utilajelor/echipamentelor de valorificare a surselor alternative de energie. Vezi detalii aici.

Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (aprobat prin HG nr.129/2022):

Obiectivul Programului de Transformare digitală este de a susține întreprinderile în implementarea instrumentelor digitale pentru a facilita accesul la piețe, prin dezvoltarea abilităților și sprijin financiar. Vezi detalii aici  

Programul de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizare a acestora (aprobat prin HG nr. 439/2020):

Programul este destinat întreprinderilor micro, mici și mijlocii care intenționează să investească în sporirea competitivității și a productivității afacerii pentru ieșirea la export sau extinderea pe piețele externe, precum și internaționalizarea acesteia. Vezi detalii aici.

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) (aprobat prin HG nr.709/2022):

Fondul de garantare are drept scop partajarea riscului de credit prin garantarea creditelor obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la bănci sau de la organizațiile de creditare nebancară. Vezi detalii aici.

Programul de stimulare a investițiilor inovaționale „373” (aprobat prin HG nr. 351/2023):

Programul de stimulare a investițiilor „373” are drept scop sporirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin acordarea de credite investiționale de către Entitățile Financiare Partenere (EFP) și compensarea parțială a ratei dobânzii de către Guvern prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM). Rata dobânzii la creditele în valută străină va fi de 3% anual, iar în lei – de 7% anual. Creditele investiționale pot fi contractate de ÎMM-uri pe termen de până la 7 ani cu o perioadă de grație de până la 3 ani. Vezi detalii aici.

Centrul de Consultanță în Afaceri - Centrul oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, prin prestarea serviciilor de consultanță specializată. Vezi detalii aici.

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM):

Rețeaua (RIAM) a fost creată cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a membrilor pentru promovarea rolului Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional. Vezi detalii aici.

Programul de Educație Antreprenorială:

Are drept obiectiv dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale, care ar putea conduce crearea locurilor de muncă, majorarea numărului de companii nou-create și reducerea ratei falimentului acestora, precum și creșterea competitivității și rezilienței IMM din Republica Moldova. Vezi detalii aici.

Instrumentul de compensare parțială a cheltuielilor antreprenorilor implicați în învățământul dual (aprobat prin HG nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual):

Agenții economici implicați în învățământul dual pot beneficia de compensarea (în proporție de până la 50%) a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională prin învățământ dual a elevilor. În acest scop, statul alocă resurse financiare care sunt distribuite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Vezi detalii aici.

Platforme Industriale Multifuncționale (PIM): 

Statul susține dezvoltarea infrastructurii pentru crearea a 18 Platforme Industriale Multifuncționale. PIM-urile vor pune la dispoziția antreprenorilor terenuri delimitate, dotate cu infrastructura tehnică necesară, în care vor fi desfășurate activități economice de producție, preponderent din domeniul industriei. Vezi detalii aici.

Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027

Obiectivele generale ale programului se referă la: îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri; facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe, precum și promovarea culturii antreprenoriale. Vezi detalii aici.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!