В Молдове

Facilitarea accesului pe piața de capital extern: Ce măsuri ar putea fi implementate

Автор: AgroExpert
accesul pe piața de capital extern - agroexpert.md

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe.

Printre măsurile propuse prin proiectul de act normativ se numără modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, și anume:

  • introducerea mecanismelor de stabilire a datelor cheie ce țin de acțiunile corporative;
  • introducerea posibilității renunțării la aplicabilitatea dreptului de preempțiune în cazul
    emisiunii suplimentare de acțiuni, de unde să rezulte clar că majorarea capitalului social,
    adică emisiunea primară de acțiuni, poate fi făcută fără a satisface dreptul de preempțiune
    al acționarilor existenți;
  • introducerea posibilității achiziționării acțiunilor proprii la un preț egal sau mai mare de valoarea activelor nete atunci când prețul echitabil (art. 23 din Legea privind piața de capital nr.171/2012) este mai mic.

De asemenea, sunt propuse o serie de ajustări și asupra Legii nr.171/2012 privind piața de capital. Astfel, se prevede modificarea cadrului legal astfel ca să fie clar că utilizarea conturilor omnibus este permisă în scopul ținerii evidenței drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare. La fel, se propune clarificarea faptul că transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare s-ar putea realiza și printr-un alt sistem decât cel al Depozitarului Central Unic (DCU), e.g. prin RoClear (sau alt sistem străin) atunci când valorile mobiliare emise de societăți moldovenești sunt tranzacționate pe burse de valori străine.

Potrivit autorilor, necesitatea elaborării proiectului de act normativ reiese atât din Strategia națională de dezvoltare ”Moldova Europeană 2030” aprobată prin Legea nr.315/2022, cât și din Programul național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027 (Programul PACC 2027), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2023.

Acest proces va permite societăților locale să se alinieze la piețele de capital și bursele de valori străine din mai următoarele motive. În primul rând, prin listarea pe bursele de valori străine, societățile locale vor putea atrage investitori regionali (europeni) și internaționali și accesa capitalul necesar pentru extindere, investiții și dezvoltare.

Totodată, se va obține mai multă credibilitate și încredere a investitorilor în companiile moldovenești, din considerentul că listarea pe bursele de valori externe, în special europene, care sunt supravegheate și reglementate conform unor norme stricte, va transmite un semnal pozitiv investitorilor cu privire la transparență, guvernanță corporativă și respectarea standardelor internaționale de către subiecții din RM.

Proiectul poate fi consultat până la data de 26 ianuarie curent.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!