В Молдове

În anul 2020 și 2021 pomicultorii au continuat să investească în plantații multianuale moderne

Conform datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în anul 2020 pentru stimularea înființării plantațiilor multianuale, modernizarea acestora, dar și defrișarea plantațiilor neproductive, producătorii de fructe au depus 1119 dosare de solicitare a sprijinului financiar în valoare totală a subvențiilor de 212,5 mil. lei, fiind autorizate spre plată 1026 dosare, în sumă totală de 181,7 mil. lei. De menționat că ponderea acestei submăsuri de sprijin în totalul solicitărilor de subvenții constituie 15%. Urmare a subvențiilor solicitate, potrivit datelor prezentate de către producătorii agricoli, a fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial de cca 970 mil. lei.

Pentru înființarea plantațiilor pomicole, în anul 2020, au fost depuse 342 cereri în sumă a 61,1 mil. lei pentru înființarea 2324,2 ha de livezi. Totodată, AIPA a autorizat spre plată 310 cereri în sumă de 51,8 mil. lei, pentru plantațiile pomicole înființate.

Conform datelor obținute de la producătorii agricoli, în anul de raport, au fost înființate:

 • Plantații cu culturi nucifere- 598,7 ha;
 • Plantații de măr – 440,6 ha;
 • Plantații de cais – 170,5 ha;
 • Plantații de cireș – 185,8 ha;
 • Plantații de prun – 714,5 ha;
 • Plantații de vișin – 177 ha;
 • Plantații de piersic – 33,5 ha;
 • Plantații de păr – 3,6 ha.

Conform prevederilor Regulamentului de subvenționare, în anul curent continuă subvenționarea echipamentului antiploaie, antiîngheț, antigrindină și a sistemelor moderne de suporturi.

În anul de raport, 27 dosare au fost depuse către subvenționare pentru echipament antigrindină și plase anti-ploaie în sumă de 18,6 mil. lei fiind debursare pe conturile producătorilor agricoli 18,1 mil. lei

Pentru defrișarea plantațiilor multianuale au fost înaintate spre subvenționare 517 cereri de acordare a sprijinului financiar în sumă a 67,7 mil. lei pentru defrișarea a 3212 ha plantații pomicole și 3330 ha plantații viticole. În acest sens, au fost autorizate spre plată 56,3 mil. lei.

Pentru „Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare”, AIPA a recepționat 569 dosare în sumă a 374,6 mil. lei. Ca rezultat, valoarea investițiilor efectuate în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare este de peste 1411,7 mil. lei, iar suma autorizată de AIPA, a constituit 313,7 mil. lei.

Totodată, în rezultatul investițiilor efectuate de producătorii agricoli, au fost achiziționate utilaje, după cum urmează:

În anul 2021, AIPA a recepționat 2896 cereri de acordare a sprijinului financiar în sumă de 507,0 mil. lei, valoarea investiției declarate de producătorii agricoli constituie 1715,5 mil. lei. Cele mai solicitate subvenții sunt distribuite după cum urmează:

 • subvenționarea tehnicii și utilajului agricol. În perioada de raport au fost depuse 1055 cereri de solicitare a sprijinului financiar în suma subvenției solicitate de 125,2 lei ceea ce constituie 25% din valoarea subvențiilor solicitate.
 • stimularea investițiilor în înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive. În acest sens, AIPA a recepționat 468 cereri de solicitare a sprijinului financiar cu suma subvenției solicitate de 70,5 mil. lei sau 14%din valoarea totală a subvențiilor solicitate.
 • subvenționarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare. În perioada de raport, au fost recepționate 219 cereri de solicitare a sprijinului financiar în suma subvenției solicitate de 120,3 mil. lei ceea ce constituie 24% din valoarea subvențiilor solicitate.

De menționat că perioada de recepționare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru subvențiile post-investiționale, este 31 octombrie.

⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

обратно к списку