MAIA și ONU își fortifică parteneriatul în domeniul agriculturii

В Молдове

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu a avut o întrevedere cu Simon Springett, Coordonatorul Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova. Scopul întrevederii a fost de a trece în revistă impactul proiectelor din sectorul agricol implementate de Republica Moldova grație cooperării cu ONU și de a discuta noile priorități guvernamentale în domeniile aferente agriculturii, în vederea intensificării relațiilor de parteneriat cu agențiile ONU.

Ministrul Viorel Gherciu a menționat că asistența tehnică și financiară oferită de ONU prin intermediul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a contribuit la consolidarea capacităților sectoriale, la elaborarea și implementarea politicilor agricole și de dezvoltare a comunităților locale.

„Prin programele care le implementează ONU în Republica Moldova, constatăm că avem un partener și un susținător al politicilor în domeniul agriculturii și considerăm că pentru țara noastră este necesară continuarea cooperării cu ONU în domeniile ce țin de agricultura sustenabilă, sectorul zootehnic, reabilitarea sistemelor de irigare, dezvoltarea rurală ș.a. Pentru minister este foarte importantă implementarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă, la capitolul alimentaţiei şi agriculturii durabile. Suportul ce este oferit de agențiile ONU contribuie în mod constant la facilitarea implementării Acordului de Asociere RM-UE, în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Apreciem faptul că, Programul de țară FAO și contribuțiile sale la rezultatele dezvoltării în Republica Moldova sunt aliniate cu cadrul Națiunilor Unite - Republica Moldova pentru parteneriatul de dezvoltare durabilă și au adus contribuții semnificative la procesul de naționalizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). În spiritul bunei cooperări de până acum, mizăm în continuare pe experienţa şi expertiza ONU în realizarea obiectivelor naţionale stabilite în Programul de activitate al Guvernului”, a precizat ministrul.

În context, Simon Springett a menționat că ONU va continua să ofere suport țării noastre prin intermediul FAO în scopul implementării Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă, precum și în vederea realizării transferului tehnologic în agricultură, sporirii digitalizării sectorului agricol și promovării produselor agricole pe piețele internaționale.

Precizăm că, în anul 2020, în contextul atingerii obiectivelor de adaptare la schimbările climatice, au fost semnate două Acorduri dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și FAO privind implementarea proiectelor: Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF); Integrarea adaptării în procesele de planificare în vederea reducerii vulnerabilității la schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol al Republicii Moldova, finanțat de  Fondul Verde pentru Climă și de alți donatori.

Totodată, în ultimii ani, FAO a oferit sprijin și asistență Republicii Moldova prin 15 proiecte naționale, în valoare de circa 2 mln Dolari și prin alte cinci proiecte regionale.

Urmărește știrile Agroexpert ->pe Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

обратно к списку