В Молдове

Parlamentul a aprobat noul Cod al Subsolului. Ce modificări sunt

Автор: AgroExpert
Parlamentul a aprobat noul Cod al Subsolului - agroexpert.md

Parlamentul a aprobat Codul Subsolului în redacție nouă. Principalele prevederi din Cod se referă la atribuirea competențelor autorităților precum Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția de Mediu și Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în domeniul protecției subsolului și introducerea autorizației de folosire a subsolului, eliberată gratuit. 

Termenul de valabilitate al autorizației poate varia în funcție de activitatea desfășurată, fiind prevăzute termene limitate și nelimitate, conform specificațiilor din Cod. Una dintre schimbările importante aduse  este introducerea autorizației pentru folosirea subsolului, care va fi un act permisiv ce va oferi titularului său dreptul de a folosi subsolul conform modalităților stabilite în cod. Autorizația de folosire a subsolului se va elibera gratuit.

Autorizația de folosire a subsolului va putea fi acordată pentru diverse activități precum cercetarea geologică a subsolului; exploatarea substanțelor minerale utile; folosirea golurilor miniere; depozitarea deșeurilor periculoase și deșeurilor în subsol; organizarea obiectivelor geologice protejate de stat; colectarea materialelor mineralogice, paleontologice, a altor materiale geologice de colecție; exploatarea instalației de gestionare a deșeurilor extractive.

Pe termen limitat, autorizația de folosire a subsolului se va elibera pentru cercetare geologică, colectarea materialelor mineralogice, paleontologice, altor materiale geologice de colecție, exploatarea instalației de gestionare a deșeurilor extractive – pe termen de 5 ani.

În același timp, pentru același termen, autorizația de folosire a subsolului se va elibera pentru extragerea substanțelor minerale utile și folosirea golurilor miniere pe termenul de exploatare a zăcământului sau a sectorului de exploatare care este stabilit de proiectul tehnologic pentru exploatarea și recultivarea acestuia, dar nu mai mult de 20 de ani. În caz de necesitate, perioada prevăzută în autorizație de folosire subsolului, se prelungește de către autoritatea competentă în domeniul folosinței și protecției subsolului, la solicitarea titularului autorizației de folosire a subsolului, dacă se respectă condițiile de folosire a subsolului, pe perioade consecutive care nu pot depăși 5 ani.

Pe termen nelimitat, autorizația de folosire a subsolului se va elibera pentru depozitarea substanțelor periculoase și deșeurilor în subsol, organizarea obiectivelor geologice protejate de stat.

De asemenea, documentul prevede introducerea garanției financiare pentru refacerea mediului, obligând titularii autorizațiilor de folosire a subsolului să asigure fondurile necesare pentru refacerea mediului afectat de exploatările miniere. Garanția financiară va fi restituită titularului autorizației de folosire a subsolului numai în măsura în care acesta și-a îndeplinit obligațiile  de reabilitare a spațiilor asupra cărora s-a intervenit.

Este important de menționat că, Codului subsolului în noua sa redacție va intra în vigoare la expirarea a 18 luni de la data publicării în Monitorul oficial. Acest lucru va oferi suficient timp autorităților și agenților economici pentru a se conforma noilor reglementări și pentru a asigura o gestiune corectă și sustenabilă a resurselor minerale.

Aceste modificări, aduse de noul Cod al subsolului, au ca principal obiectiv asigurarea unei gestionări mai responsabile a subsolului și protejarea mediului înconjurător, iar implementarea lor va contribui la promovarea unei exploatări durabile a resurselor minerale și la garantarea unui echilibru între dezvoltare economică și protecția mediului.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!