В Молдове

Programul de Mentorat la Export. Cine este eligibil de a participa

Автор: AgroExpert
Programul de Mentorat la Export - agroexpert.md

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, în parteneriat cu Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală și Western NIS Enterprise Fund, anunță concursul de pre-selectare a companiilor interesate să participe în cadrul Programului de Mentorat la Export.

Scopul programului este de a ajuta companiile autohtone cu potențial sporit de export să-și extindă afacerile în Uniunea Europeană și alte piețe îndepărtate.

Programul de Mentorat la Export va fi implementat pe parcursul unei perioade de aprox. 12-18 luni și prevede asistență în următoarele domenii:

 • Efectuarea auditului la export al companiei și elaborarea planului individual de export;
 • Asistență individualizată în pregătirea companiei pentru intrarea pe piața UE și piețele îndepărtate;
 • Ghidare personală în domeniul exporturilor oferită de către experți europeni;
 • Cursuri de instruire personalizate și dezvoltarea abilităților de export pentru personalul companiei;
 • Asistență la obținerea certificărilor internaționale (GlobalGAP/GRASP/IFS/BRC/SMETA, altele);
 • Sprijin pentru participarea în cadrul unei expoziții internaționale (Fruit Logistica/ Fruit Attraction);
 • Asistență în stabilirea de contacte și inițierea parteneriatelor durabile cu cumpărători europeni.

Produsele eligibile sunt fructele proaspete și strugurii de masă.

Cerințe față de companii:

 • Este membru al Asociației Moldova Fruct sau intenționează să devină membru;
 • Deține sau este pregătit în următorul an să implementeze certificate relevante (GlobalGAP/GRASP/IFS/BRC/SMETA);
 • Dispune de volume comerciale de produse pentru export și dorință de a se conforma la cerințele de piață ale UE și/ori altor piețe îndepărtate;
 • Intenționează să exporte pe piețele din UE și/ori alte piețe îndepărtate;
 • Este interesat pe viitor în dezvoltarea relațiilor comerciale cu rețelele internaționale sau importatori;
 • Compania se obligă să delege un angajat care ocupă funcție managerială sau comercială și vorbește limba engleză la un nivel B1;
 • Se angajează să dedice timp (3-6 zile/lună) și efort necesar să participe în activitățile educaționale ale programului, inclusiv și la dezvoltarea ghidată a planului personal de export și să contribuie cu resurse financiare pentru costurile neacoperite de partenerii de dezvoltare pentru implementarea planului de export;
 • Se obligă să furnizeze informații relevante referitoare la rezultatele participării în program: numărul de contacte stabilite, valoarea produselor exportate ca urmare a participării în program, lecțiile învățate/idei inovative/sugestii de îmbunătățire care vor fi împărtășite în rândul producătorilor din sector în cadrul unor emisiuni TV, conferințe sau alte evenimente la care va fi invitat beneficiarul;
 • Lipsa restanțelor financiare față de Asociația Moldova Fruct (pentru membrii Asociației);
 • Cota minimă a capitalului autohton – 51%. Compania face parte din categoria de întreprinderi mici și mijlocii;
 • Angajament ferm al conducerii companiei în vederea participării la Programul de Mentorat la Export și acordul acesteia de a rambursa costurile suportate de Moldova Fruct în cazul părăsirii nejustificate a Programului.

Companiile pre-selectate vor fi supuse unei proceduri de audit la export din partea experților internaționali, în rezultatul căreia se va lua decizia finală în vederea selectării a 10 companii care vor fi beneficiari ai Programului de Mentorat la Export. Moldova Fruct va contacta în prealabil companiile pre-selectate pentru stabilirea vizitelor în vederea efectuării auditului la export. 

Costuri acoperite de program:

 • Program educațional (organizarea instruirilor, onorariile experților internaționali);
 • Suport individual din partea expertului internațional la implementarea planului de export;
 • Suport la organizarea participării în cadrul unei expoziții internaționale și întâlnirilor B2B;
 • Costurile de cazare și transport ale experților internaționali;
 • Co-finanțarea în măsura posibilităților a investițiilor beneficiarului necesare la implementarea planului de export.

Costurile suportate de beneficiari:

 • Taxa de participare: 10 000 lei (nerambursabilă, pentru acoperirea eventualelor costuri ale activităților neplanificate în buget pentru întreaga durată a programului)
 • Costuri personale de deplasare și cazare la seminare, instruiri și o expoziție internațională;
 • Costuri la implementarea planului de export individual;
 • Costuri legate de investiții în vederea ajustării întreprinderii la cerințele importatorilor străini.

Candidații interesați de participarea la PME sunt rugați să completeze formularul de aplicare împreună cu alte documente solicitate (indicate în lista de verificare a formularului de cerere – ultima pagina) și să le trimită la adresa electronică – abicu@moldovafruct.md – până pe 9 februarie 2024.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!