В Молдове

Proiectul AGGRI: R. Moldova primește 55 de milioane de dolari de la Banca Mondială

Автор: AgroExpert
Finanțare din partea Băncii Mondiale - agroexpert.md

Banca Mondială a aprobat acordarea unei finanțări în valoare de 55 de milioane de dolari pentru Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură" (AGGRI) în Republica Moldova. Acest proiect va sprijini țara noastră în prestarea serviciilor agricole publice, să stimuleze creșterea orientată spre piață și să sporească rezistența beneficiarilor față de crizele emergente.

Datorită vecinătății și relației sale cu Uaniunea Europeană (UE), Republica Moldova beneficiază de un potențial semnificativ de creștere orientată spre export. Pentru a profita de această oportunitate, sectorul agricol trebuie să se alinieze la cerințele UE și să abordeze discrepanțele existente în materie de performanță la nivel de sub-sector pentru a exploata avantajele comparative legate de creștere, orientare spre piață și reziliență la schimbările climatice.

Pentru atingerea acestor obiective se va axa pe prioritizarea producției și livrării de produse alimentare și produse agricole care să respecte standardele de calitate pe piețele țintă la prețuri competitive, cu menținerea rezilienței și a eficienței resurselor, se arată în comunicatul de pe Banca Mondială.

„Sectorul agricol este vital pentru economia Moldovei și mă bucur că, datorită sprijinului acordat de Banca Mondială, țara va îmbunătăți prestarea serviciilor agricole publice, va stimula creșterea orientată spre piață și va spori reziliența beneficiarilor”, a declarat Inguna Dobraja, Directoarea de Țară al Băncii Mondiale pentru Moldova„De asemenea, proiectul va ajuta Moldova să răspundă prompt și eficient la crizele sau urgențele eligibile, în cazul producerii acestora”.

Proiectul AGGRI va contribui la îmbunătățirea sistemelor de elaborare și implementare a politicilor de monitorizare și evaluare a cheltuielilor publice. Totodată, proiectul prevede digitalizarea serviciilor și instituțiilor de bază, îmbunătățirea practicilor de gestionare a cunoștințelor și consolidarea conexiunilor dintre furnizorii de servicii pentru întreprinderi și fermierii care solicită sprijin pentru respectarea legislației UE.

De asemenea, proiectul va sprijini oportunitățile de creștere în cadrul lanțurilor valorice pentru lactate, carne, producția horticolă de legume și produse de nișă. Aceste subsectoare oferă un potențial semnificativ pentru antreprenoriat și crearea de locuri de muncă în zonele rurale, în special pentru femei, și pot contribui la realizarea obiectivelor țării în materie de sustenabilitate a mediului și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură, într-un mod compatibil cu cerințele de finanțare ale UE pentru sistemele de producție agricolă.

Proiectul va fi implementat până în anul 2029. În această perioadă, se preconizează ca 21 de milioane de dolari SUA să fie acordați agricultorilor sub formă de granturi, pentru stimularea inițiativelor de promovare și dezvoltare a sectorului zootehnic și horticol.

Alte 25 de milioane de dolari vor fi direcționate pentru reabilitarea infrastructurii primare și secundare de irigații. Totodată, circa 6,5 milioane sunt planificate pentru fortificarea capacităților AIPA și ANSA, precum și pentru a sprijini înființarea Centrului de Consultanță în Agricultură și a Centrelor de Excelență Veterinară. Circa 2,5 milioane de dolari vor fi utilizate pentru managementul proiectului.

Din momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni.

 ⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter! 

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!