В Молдове

Republica Moldova are un Cod Silvic. Ce modificări au fost adoptate

Автор: AgroExpert
Republica Moldova are un Cod Silvic. Ce modificări au fost adoptate - agroexpert.md

Parlamentul a adoptat proiectul noului Cod silvic. Proiectul reglementează regimul juridic al terenurilor fondului forestier; competențele autorităților administrației publice centrale și locale cu referire la raporturile silvice; activitățile pentru supravegherea stării și folosirii durabile a fondului forestier și cinegetic; normele de folosire a pădurii.

De asemenea, sunt reglementate măsurile de protecție a fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității pădurilor, precum și răspunderea pentru încălcarea legislației silvice.

Totodată, noul Cod prevede divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale. Grupa întâi funcțională, cu funcții speciale de protecție,  se referă la pădurile care sunt utilizate pentru conservarea naturii, conservarea genofondului şi ecofondului forestier, cercetare științifică, protecția patrimoniului istoric și cultural, protecția  corpurilor de apă și a solului,  recreere și turism ecologic. Grupa a doua funcțională, cu funcții de protecție și producție, vizează pădurile polivalente ce asigură securitatea alimentară și energetică a populației, care sunt utilizate pentru producția de lemn, comerțul cu lemn și produse nelemnoase, toate contribuind la protecția mediului.

În perioada 2001-2017, Codul silvic a fost supus mai multor modificări. În acest context, prin aprobarea noului Cod se intenționează perfecționarea și aducerea în concordanță a legislației silvice naționale la cerințele europene, care să asigure practici de gestionare durabilă a pădurilor, integritatea fondului forestier, promovarea tipului natural fundamental de pădure, precum și recuperarea prejudiciilor cauzate de folosirea ilegală a resurselor pădurii.

Codul silvic, elaborat de către Ministerul Mediului, va intra în vigoare, cu unele excepții, la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Totodată, la data intrării în vigoare a noului Cod, se va abroga Codul silvic actual și Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.

Costul pentru lucrările de amenajare a pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră ar fi de 422 de lei/ha (fără TVA), pentru о suprafață de 150 ha este necesar de circa 63 de mii de lei, fără TVA. Pentru Fondul forestier deținut de primarii de 85,1 mii ha este necesar de circa 36 de mln de lei/10 ani (fără TVA) sau circa 43 de mln de lei/10 ani (cu TVA).

Pentru Ameliorarea terenurilor, inclusiv degradate, prin împădurire, reabilitarea și crearea perdelelor forestiere de protecție și atingerea obiectivului stabilit in Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023-2032 de 145 de mii de ha, costul este de 15,2 miliarde de lei.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!