В Молдове

Trierea întreprinderilor: Ce presupune mecanismul

Автор: AgroExpert
Trierea întreprinderilor - agroexpert.md

Trierea întreprinderilor este un mecansim ce presupune încadrarea acestora în una din 5 categorii, stabilind abordări unice, temeinic justificate și transparente în vederea asigurării fundamentării riguroase a procesului de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat.

Mecanismul de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat, aprobat prin Hotărârea nr.819 din 7 octombrie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent, scrie Monitorul Fiscal.

 Trierea întreprinderilor presupune încadrarea acestora în una dintre următoarele 5 categorii majore:

  • categoria 1. Întreprinderi nepasibile de privatizare;
  • categoria 2. Întreprinderi recomandate pentru reorganizare în altă formă juridică de organizare;
  • categoria 3. Întreprinderi pasibile de privatizare după reorganizare/ restructurare;
  • categoria 4. Întreprinderi recomandate pentru privatizare imediată;
  • categoria 5. Întreprinderi recomandate spre lichidare.

Pentru fiecare dintre cele 5 categorii de clasificare a întreprinderilor menționate mai sus, sunt stabilite un set de criterii distinctive, care vor permite fundamentarea deciziei de încadrare a întreprinderii în una dintre aceste categorii. 

Astfel, în categoria nr. 1 sunt clasificate întreprinderile care corespund cel puțin unuia dintre criterii: criteriul 1 - activitatea de bază depinde direct de utilizarea bunurilor proprietate publică din domeniul public; criteriul 2. - deține poziție de monopol de stat, monopol natural sau fiscal; criteriul 3 - asigură operarea unor activități de care depinde direct securitatea națională; criteriul 4 - existența angajamentelor pe termen lung din partea statului și criteriul 5 - prestează/livrează servicii/bunuri de importanță majoră în lipsa pieței/insuficienței acute de operatori economici privați.

În categoria nr. 2 întreprinderile sunt clasificate care corespund cel puțin unuia dintre criteriile: criteriul 1 - scopul întreprinderii nu este unul comercial, ci de implementare a politicilor statului și criteriul 2 - majoritatea serviciilor prestate/bunurilor livrate de întreprindere sunt oferite contra unui preț net inferior costurilor. 

În categoria nr.3 întreprinderile sunt clasificate care corespund cel puțin unuia dintre criterii: criteriul 1 - pierdere pe o perioadă de minimum 5 ani consecutivi fără dinamică pozitivă, iar raportul dintre active și cifra de afaceri este mai mare de 2:1 și criteriul 2 - raportul dintre active și cifra de afaceri este mai mare de 2:1 și/sau dispune de active neutilizate în procesul operațional de activitate a căror valoare depășește celelalte active.

În categoria nr. 4 vor fi clasificate întreprinderile care nu fac parte din alte categorii și corespund cel puțin unuia dintre următoarele criterii: criteriul 1 - raportul dintre datoria totală și capitalul propriu este mai mare de 1 și criteriul 2 - pierdere pe o perioadă de minimum 5 ani consecutivi fără dinamică pozitivă și criteriul 3 - cota statului e mai mică de 25% din capitalul social al întreprinderii și criteriul 4 - întreprinderea concurează cu sectorul privat și nu face parte din alte categorii.

Categoria 5 va include întreprinderile care, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, au înregistrat o reducere a valorii activelor nete cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social sau o valoare negativă a acestora în raport cu datele din ultimele situații financiare, și întreprinderile care, în perioada ultimilor 3 ani, nu desfășoară activitate și nu dispun de active. În această categorie nu se includ întreprinderile care desfășoară activitate de bază utilizând bunurile proprietate publică din domeniul public. 

Trierea întreprinderilor se efectuează în baza actelor normative privind acordarea statutului de monopol de stat, monopol natural, monopol fiscal, obiectiv de importanță strategică etc., a situațiilor financiare ale întreprinderilor la ultima dată de gestiune, confirmate de organele corespunzătoare abilitate, a actelor de constituire a întreprinderilor și a analizei activității întreprinderilor.

Instituția responsabilă de realizarea procesului de triere a întreprinderilor este Agenția Proprietății Publice.

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.

⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!