В Молдове

USAID oferă 25 de mln de lei pentru dezvoltarea turismului. Condițiile de participare

Автор: AgroExpert
dezvoltare turism program de granturi - Agroexpert.md

Proiectul USAID de Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează programul de granturi „MOLDOVA TURISTICĂ” pentru dezvoltarea infrastructurii ospitalieră și produse turistice inovatoare, durabile și competitive.

Programul presupune un buget de 25 de milioane de lei. Acești bani vor fi alocați dezvoltării industriei turismului la nivel local și regional. Proiectul va pune în valoare destinațiile turistice neexplorate și va reprezenta o oportunitate de dezvoltare pentru Republica Moldova, aflată în topul celor mai puțin descoperite destinații din Europa.

Dosarele pot fi depuse nu mai târziu de 23 octombrie 2023. Recepția dosarelor se va desfășura în trei etape:

  • Până la 5 iulie 2023, ora 17.00;
  • Până la 15 august 2023, ora 17.00;
  • Până la 23 octombrie 2023, ora 17.00.

Susținerea inițiativelor antreprenoriale din turism în regiunile rurale ale Moldovei vor dinamiza investițiile și crearea de locuri de muncă noi, iar creativitatea și inovațiile în dezvoltarea produselor turistice vor contribui la diversificarea ofertei turistice și creșterea atractivității Moldovei ca destinație turistică pe plan internațional și local.

Pilonii de intervenție și obiectivele strategice specifice ale programului includ:

  • Infrastructura de ospitalitate: Dezvoltarea infrastructurii de ospitalitate turistică în regiunile Moldovei.
  • Experiențe și produse turistice: Diversificarea ofertei turistice a Republicii Moldova prin dezvoltarea unor experiențe și produse turistice inovatoare și atractive pentru turiștii străini și locali.
  • Sustenabilitate și standarde de calitate: Încurajarea extinderii practicilor de sustenabilitate în sectorul turismului, inclusiv eficiența energetică, casele inteligente, implementarea practicilor durabile, precum și a standardelor de calitate credibile și recunoscute în domeniul turismului, etc.
  • Inovare și digitalizare: Impulsionarea inovației, creativității și a digitalizării afacerilor din turism.
  • Impactul social și turismul incluziv: Promovarea turismului incluziv; implicarea și abilitareatinerilor și a femeilor; protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Moldovei; fortificarea coeziunii sociale, integrarea minorităților prin turism, etc.

Activități ilustrative ale programului:

Activitățile care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de granturi sunt cele care răspund obiectivelor specifice și pilonilor de intervenție ai Programului, sunt în concordanță cu poziționarea industriei turismului din Moldova și creează valoare adăugată pentru afacerea în sine, dar și care demonstrează un impact social și împărtășesc un set de valori axate pe pace, coeziune socială, incluziune, protecția patrimoniului cultural.

Printre beneficiarii vizați se numără întreprinderile din Moldova care operează sau inițiază o afacere în industria turismului, inclusiv astfel de tipuri de companii, dar fără a se limita la: pensiuni rurale; vinării; centre de artizanat; producători agro-alimentari care se extind în domeniul turismului; furnizori de experiențe turistice; membri ai ANTRIM sau care aderă la ANTRIM, etc. La fel, pentru activitățile care cad sub incidența obiectivelor strategice specifice ale acestui Apel, beneficiari pot fi inclusiv organizații necomerciale care au o activitate de antreprenoriat în sectorul turismului receptor.

Se preconizează că durata oricărui grant acordat în cadrul acestei solicitări nu va fi mai mare de 24 de luni. Se estimează că activitățile de grant vor fi demarate în termen de două până la patru luni de la termenele finale pentru depunerea cererilor.

Inițiativa de finanțare prin granturi oferite de USAID va fi promovată și implementată în cadrul parteneriatului strategic pentru dezvoltarea industriei turismului receptor și intern din Moldova, dintre Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM).

 ⚡️Urmărește știrile Agroexpert pe-> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!