VIDEO: Câtă energie electrică produc instalațiile fotovoltaice din Moldova

В Молдове

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) oferă detalii despre energia electrică produsă de instalațiile fotovoltaice în Republica Moldova. Energia solară provine din radiația solară, din care se obține energie electrică pe baza tehnologiei fotovoltaice sau energie termică prin metode de conversie termo-solară.

Conversia energiei solare în energie termică este realizată în captatori solari, având funcţionarea bazată pe diverse principii constructive.

Din datele disponibile în cadrul AEE, în Republica Moldova actualmente există 54 de instalații fotovoltaice/producători de energie electrică din SER la tarif reglementat de ANRE, cu o putere instalată totală de 5225,95 kW, energia totală pe toate tehnologiile SER fiind de 126175861.0 kWh.

AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice.

обратно к списку