В Молдове

Ziua mondială a rezervațiilor naturale. Care sunt cele mai cunoscute din R. Moldova

Автор: AgroExpert
rezervații naturale parcuri - agroexpert.md

În fiecare an, pe 11 ianuarie, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a rezervațiilor Naturale și a Zonelor Protejate. Aceasta are drept scop protecția și conservarea speciilor naturale importante, ce se întind pe suprafețe mari și cuprind un complex de ecosisteme terestre sau acvatice, lacuri și cursuri de apă, zone umede cu comunități floristice și faunistice unice.

Rezervațiile și Parcurile Naturale sunt ariile geografice ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Pe lângă activitățile științifice, pot fi admise activități turistice și educaționale.

În Republica Moldova, rezervațiile naturale reprezintă spații naturale, valoroase din punct de vedere științific, destinate păstrării și restabilirii unui sau mai multor componente ale naturii pentru menținerea echilibrului ecologic. Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, în țara noastră sunt înregistrate 63 de rezervații naturale.

Cele mai cunoscute parcuri sau rezervații naturale protejate de stat din țara noastră sunt: Parcul Național „Orhei”, Parcul Național „Nistrul de Jos”, Rezervațiile Naturale „Pădurea Domnească”, „Codrii”, „Iagorlîc”, „Prutul de Jos”, „Plaiul Fagului” etc.

Parcul Național „Orhei”

Instituția Publică Parcul Național „Orhei” este unicul Parc Național din Republica Moldova, care are drept scop asigurarea menținerii, conservării și folosirii raționale a diversității biologice, complexelor naturale unice, valorii estetice și cultural istorice deosebite, precum și folosirea lor în scopuri științifice, culturale, turistice, instructive și educative.

Parcul Național „Orhei” este amplasat în zona centrală a Republicii Moldova, la o distanță de 46 km nord de orașul Chișinău.

Parcul Național „Nistrul de Jos”

A fost recunoscut ca parc național în aprilie 2022. Teritoriul zonei, include 4 sate din raionul Căușeni și 9 sate din raionul Ştefan-Vodă.

Nistrul de Jos este uşor accesibil pe parcursul anului întreg iar complexele naturale au acces gratuit. Din punct de vedere al numărului de specii de plante și animale, zona este cea mai bogată arie protejată din țară numărând 83 de specii de pești, 288 de specii de păsări, 54 de specii de mamifere și 950 de specii de plante. Deosebit de valoroase sunt albiile vechi ale Nistrului de diferite vârste, în special Nistrul Chior – monument al naturii cu o lungime de cca. 42 km, ce sunt importante pentru păsări și altă faună a zonelor umede.

Pădurile seculare de plop, care aproape că nu s-au păstrat în Europa, mențin numeroase specii protejate de lilieci. Pădurile de luncă de frasin reprezintă un ecosistem de importanță paneuropeană, iar luncile cu ierburi înalte sunt ecosisteme foarte deficitare în regiune. Tot aici încă s-au mai păstrat fragmente mici, dar valoroase de gârnețuri și de stepă.

Totodată pe lângă peisaje frumoase și monumente ale naturii, pe teritoriul Zonei sunt prezente multe monumente arheologice și istorice, vinării și popasuri ce pot fi interesante turiștilor. Parcul Național „Nistrul de Jos” include toate componentele necesare pentru organizarea activității turistice cu un spectru larg de direcții, cum ar fi turismul exotic și ecologic, agroturismul și drumurile vinului, turismul balnear și cel sportiv, odihna de vară etc.

Rezervațiile Naturale „Pădurea Domnească”

Rezervația este creată în scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă și mlaștini situat în sectorul de mijloc a râului Prut, conservării, regenerării speciilor de plante și animale și celor aflate pe cale de despariție, ameliorării mecanismelor de protecție a râului Prut.

Obiectivele stipulate în formula scopului preconizat la momentul creării rezervației au rezultat din însăși starea critică a mediului din zonă ca urmare a performanțelor regimului hidrologic, influenței lui negative asupra formațiunilor floristice și faunistice a ecosistemelor naturale, elementelor de landșaft, cu darea în exploatare încă în anul 1975 a barajului Costești - Stânca.  

Rezervația „Pădurea Domnească” este situată în zona localităților Cobani, Balatina, Bisericani, Cuhnești, Moara-Domnească (Glodeni), Chetriș, Călinești, Hâncești, Drujeni și Pruteni (Fălești). Din punct de vedere orografic rezervația este așezată în lunca inundabilă a Prutului, între râul Prut și Camenca.

Aici pot fi întălnite plante rare ca vița de vie sălbatică, angelica, laleaua pestriță, ghiocelul alb, viorelele. Au supraviețuit în limitele rezervației și elemente faunistice rare ca vidra, pisica sălbatică, jderul de pădure, jderul de piatră, broasca țestoasă de baltă, egreta, lebăda.

Rezervația Naturală „Codrii”

Rezervația „Codrii” ocupă un loc deosebit printre ariile protejate din Republica Moldova și este prima rezervație creată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri din 27.09.1971, în scopul conservării celor mai reprezentative sectoare de păduri tipice zonei din Podișul Central al Codrilor.

Teritoriul rezervației are un statut special de protecție, delimitat în două zone funcţionale:

  • Zona strict protejată - care are o suprafață de 720 ha și constituie nucleul rezervației. Ea cuprinde sectoarele cu habitatele speciilor de animale şi plante rare cu valoare universală din punctul de vedere al ştiinţei şi al conservării lor.
  • Zona de tampon - cu o suprafață de 4450,7 ha care înconjoară zona strict protejată, îndeplinind funcția de limitare a impactului activității umane. Ea reprezintă formațiuni silvice asemănătoare cu cele pe care le înconjoară, însă necesită reconstrucții ecologice, științific argumentate, în vederea dezvoltării firești a ecosistemelor naturale.

Rezervația Naturală „Iagorlîc”

Rezervația include sisteme ecologice acvatice și terestre, în care au fost create condiții pentru reproducerea animalelor și plantelor. Este situată la gura râului Iagorlîc, pe malul stâng al Nistrului. Rezervația a fost organizată în scopul păstrării și studierii condițiilor ecologice caracteristice bazinelor de apă din apropierea Nistrului.

Cea mai mare valoare a rezervației naturale „Iagorlîc” constă în faptul că aici sunt foarte multe specii rare și pe cale de dispariție de plante, care intră în fitocenozele unicale, situate pe pantele calcarizate de stepă ale râurilor Iagorlîc, Iagorlîcul uscat și a unor pârâuri mari.

Rezervația Naturală „Prutul de Jos”

Este situată în partea de sud-vest a Republicii Moldova, de-a lungul cursului inferior al râului Prut. Scopul creării este protecția, păstrarea și studierea ecosistemului de baltă și luncă inundabilă și crearea condițiilor favorabile pentru reproducerea speciilor rare, a celor pe cale de dispariție și a altor specii de plante și animale.

Rezervația prezintă o zonă naturală cu însușiri proprii și cu o bogăție botanică excepțională, care adăpostește în habitatele sale diverse, de mare valoare conservativă, numeroase plante rare, amenițate și vulnerabile.  Deci, este o unitate fizico-geografică aparte, în care întinderile de apă a lacului Beleu și a celor patru canale, și cele de uscat alternează și se întrepătrund, generând o diversitate de ecosisteme acvatice, palustre, patricole, forestiere și terestre.

Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”

Rezervația naturală Plaiul Fagului se află în partea nord-vestică a orașului Chișinău, în apropiere de Ungheni. Acesta este un habitat bogat în diversitatea sa botanică și faunistică, adăpostind peste 900 de specii de plante, 40 de specii de animale, inclusiv cerbi, 140 de specii de păsări și multe altele. Plaiul Fagului se remarcă prin frumusețea sa naturală și atmosfera liniștită și face parte din ecosistemul pădurii Codru.

Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale a fost aniversată pentru prima oară în anul 1997, la inițiativa mai multor asociații internaționale de activism ecologic. 

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!