Reguli de prelucrare

Domeniu de aplicare şi scop

Această politică se aplică procesării datelor cu caracter personal ale clienţilor de către Intelpress SRL (numit „AgroExpert” sau „noi”).

Scopul acestei politici este de a pune la dispoziţia clienţilor noştri prezenţi, trecuţi şi potenţiali (numiţi colectiv „clienţi” sau „dumneavoastră”) o înţelegere generală a următoarelor:

- Circumstanţele în care colectăm şi procesăm datele dumneavoastră personale;

- Tipurile de date personale pe care le colectăm;

- Motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră personale;

- Modul în care manipulăm datele dumneavoastră personale.

Angajament

Procesarea datelor dumneavoastră personale reprezintă o parte importantă a serviciului nostru de furnizare a produselor şi serviciilor către dumneavoastră. Apreciem încrederea pe care o aveţi în noi atunci când ne puneţi la dispoziţie datele dumneavoastră personale şi considerăm confidenţialitatea dvs. a fi o parte esenţială a serviciilor pe care le oferim.

Pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră personale în timp ce creştem valoarea pentru clienţi respectăm următoarele cinci principii generale.  

Libertatea de a alege

Datele dumneavoastră personale vă aparţin. Depunem toate eforturile pentru a nu face nicio presupunere în legătură cu preferinţele dumneavoastră în legătură cu confidenţialitatea şi ne propunem să ne proiectăm serviciile aşa încât dumneavoastră să puteţi alege dacă doriţi să ne divulgaţi datele personale proprii.

Echilibrul intereselor

Dacă procesarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopul unui interes legitim şi dacă acest interes este mai presus de nevoia de protejare a confidenţialităţii dumneavoastră, este posibil ca noi să procesăm anumite date personale fără a obţine consimţământul dumneavoastră expres în acest scop. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Consimţământ” de mai jos.

Vom evalua dacă există un asemenea interes legitim pe baza avantajelor potenţiale pentru clienţii noştri şi a publicului general, inclusiv siguranţa acestora.

Proporţionalitate

AgroExpert îşi propune să proceseze numai datele personale ale clienţilor care sunt adecvate, relevante şi care nu sunt excesive în legătură cu scopul în care au fost colectate.

Scopul nostru este de a anonimiza datele dumneavoastră personale atunci când o funcţie sau un serviciu se pot obţine cu ajutorul datelor anonimizate. În cazul în care combinăm datele anonimizate sau nepersonale cu datele dumneavoastră personale, acestea vor fi tratate ca date personale cât timp acestea rămân combinate.

Transparenţă

La cerere, AgroExpert pune la dispoziţia clienţilor informaţii suplimentare referitoare la modul în care procesăm datele dumneavoastră personale, care pot include citate din directivele şi ghidurile interne.

Conformitatea legală

Politica AgroExpert este de a se conforma cu legislaţia, regulile şi reglementările aplicabile care guvernează confidenţialitatea şi protecţia datelor în fiecare ţară în care ne desfăşurăm activitatea. Acolo unde este necesar, vom adapta procesarea datelor dumneavoastră personale aşa cum se descrie în această politică, pentru asigurarea conformităţii legale.

Definiţii utile

Următorii termeni folosiţi pe întreg parcursul acestei politici au semnificaţiile precizate în Directiva UE 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În conformitate cu aceasta:

„Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alţii, stabileşte scopurile şi mijloacele de procesare a datelor personale;

„Procesator de date” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau orice alt organism care procesează date personale în numele operatorului de date;

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale;

„Procesare” înseamnă orice operaţie sau set de operaţii realizate asupra datelor personale, fie prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt fel, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea; şi

„Date personale sensibile” înseamnă date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase sau filosofice, apartenenţa la sindicate şi procesarea datelor referitoare la sănătate sau viaţa sexuală. 

Colectarea datelor

Ne-aţi putea pune la dispoziţie informaţii despre dumneavoastră atunci când utilizaţi serviciul de on-line abonare la revista periodica AgroExpert. Am putea de asemenea obţine aceste date de la clientii si partenerii proiectului AgroExpert şi de la alţi terţi. Aceste date („Date personale furnizate de către client”) pot include informaţiile dumneavoastră de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.);

Acţionăm cu deosebită atenţie şi aplicăm măsuri suplimentare în cazul în care colectăm şi procesăm date personale cu caracter sensibil, conform prevederilor legislaţiei aplicabile. În măsura în care numerele de identificare personale şi numerele cardurilor de credit sunt stocate de AgroExpert, asemenea informaţii sunt considerate a avea caracter sensibil. Pentru evitarea neclarităţilor, se observă că legislaţia aplicabilă poate solicita tratarea altor tipuri de date ca fiind şi acestea date personale cu caracter sensibil. Legislaţia aplicabilă poate, de asemenea, limita posibilitatea de procesare a datelor amplasării în anumite ţări.

Notă

În cazul în care este practic în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă, noi, în cadrul colectării sau înregistrării datelor dumneavoastră personale, vă vom pune la dispoziţie (i) informaţii specifice cu privire la scopul procesării datelor dumneavoastră personale, (ii) identitatea operatorului de date, (iii) identităţile oricăror terţi cărora este posibil să li se dezvăluie datele şi (iv) alte informaţii care pot fi necesare pentru a vă asigura că vă puteţi proteja drepturile.

Consimţământ

În cazul în care este practic în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă, noi vom obţine consimţământul dumneavoastră înainte de a colecta sau folosi datele dumneavoastră personale. Solicitarea pentru obţinerea consimţământului dumneavoastră va fi clară şi vă va furniza o bază rezonabilă prin care să luaţi decizia asupra acestui aspect. Consimţământul dumneavoastră poate fi întotdeauna revocat, de exemplu prin rezilierea unui anumit serviciu sau prin contactarea AgroExpert la adresa indicată în secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos.

La colectarea sau folosirea datelor înregistrate pe platforma on-line în aceste scopuri şi pentru interese legitime similare ale AgroExpert, în general nu vă vom solicita consimţământul decât dacă acest lucru este considerat a fi necesar în fiecare caz sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă.

Utilizarea datelor

Datele personale pe care le colectează AgroExpert despre dumneavoastră vor fi folosite:

-Pentru expedierea prin intermediul ÎS Poșta Moldovei a revistei periodice AgroExpert;

- Pentru a vă furniza produse şi servicii, inclusiv pentru a verifica eligibilitatea dumneavoastră pentru anumite achiziţii şi servicii, dar şi pentru a vă pune la dispoziţie oferte şi experienţe îmbunătăţite;

- Pentru a vă informa asupra actualizărilor sau modificărilor aduse produselor şi serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la schimbările termenilor şi condiţiilor, precum şi ale politicilor noastre;

- Pentru a vă informa asupra noilor produse, servicii şi evenimente;

- Pentru evaluarea şi îmbunătăţirea ofertei noastre şi pentru comunicarea cu clienţii;

- Pentru conformarea cu cerinţele legale.

Pentru majoritatea acţiunilor de procesare, puteţi opta să respingeţi utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale prin actualizarea preferinţelor, rezilierea unui anumit serviciu, revocarea consimţământului dumneavoastră cu privire la procesare, contactând AgroExpert la adresa indicată în secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos sau în orice alt fel indicat de noi. Totuşi, şi dacă nu reiese altfel din legislaţia aplicabilă, în general nu puteţi opta să respingeţi procesarea datelor dumneavoastră personale:

- Pe care o realizăm în scopul de a vă trimite notificări importante, cum ar fi schimbări ale termenilor şi condiţiilor noastre şi a politicilor sau în cazul retragerii produselor;

- Pe care o realizăm pentru conformarea cu obligaţiile noastre legale.

Păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră personale numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor subliniate în această politică sau a scopurilor despre care aţi fost informat în alt fel.

Aceasta înseamnă că, după ce aţi consimţit la procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, noi vom păstra datele dumneavoastră în conformitate cu consimţământul acordat şi/sau până la revocarea acestuia. Dacă v-aţi revocat consimţământul, noi vom putea totuşi păstra anumite date personale pe perioada necesară pentru ca noi să respectăm reglementările legale şi pentru a ne apăra în dispute cu caracter juridic. Dacă nu am obţinut consimţământul dumneavoastră în vederea procesării, datele vor fi păstrate numai pe perioada de timp permisă de legislaţie.

Calitatea datelor

În cazul în care noi procesăm datele dumneavoastră personale, ne străduim ca acestea să fie corecte şi actualizate. Vom căuta să ştergem sau să corectăm datele personale care sunt incorecte sau incomplete. Pentru informaţii suplimentare referitoare la dreptul dumneavoastră de asigurare a corectitudinii datelor personale pe care le deţinem, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos.

Informaţii şi acces

Aşa cum se precizează în secţiunea „Notă” de mai sus, este posibil să vă punem la dispoziţie informaţii specifice referitoare la modul în care vă procesăm datele cu caracter personal atunci când colectăm sau înregistrăm aceste date.

O dată pe an, aveţi dreptul de a solicita şi primi gratuit informaţii referitoare la (i) ce date personale referitoare la persoana dumneavoastră procesăm, (ii) în ce loc sunt colectate datele dumneavoastră personale, (iii) scopul procesării, şi (iv) cu ce destinatari sau categorii de destinatari sunt partajate datele personale. Solicitarea acestor informaţii trebuie făcută în scris şi trebuie semnată personal de dumneavoastră şi trebuie să includă informaţii referitoare la nume, adresă şi, de preferat, adresa dumneavoastră de e-mail. De asemenea, aveţi dreptul de a solicita ca noi să corectăm, să blocăm sau să ştergem orice date incorecte referitoare la persoana dumneavoastră. Solicitările trebuie trimise la: Intelpress SRL, str. Mircea cel Bătrîn 46, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2075.

Solicitările dumneavoastră vor fi tratate cu promptitudine şi corectitudine. Solicitările de ştergere a datelor personale se vor supune oricăror cerinţe legale aplicabile. În cazul în care legislaţia aplicabilă prevede o taxă administrativă pentru conformarea cu o asemenea solicitare, este posibil ca AgroExpert să vă solicite plata acestei taxe.

Securitate

groExpert depune toate eforturile pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi a oricăror forme ilegale de procesare. Scopul nostru este să ne asigurăm că nivelul de securitate şi măsurile adoptate pentru a vă proteja datele personale sunt adecvate pentru riscurile prezentate de natura şi utilizarea datelor dumneavoastră personale.

 Dezvăluirile către terţi

Este posibil ca Volvo Cars să partajeze datele dumneavoastră personale:

- Cu alte companii partenere în scopul distribuirii ofertelor de produse şi servicii şi al altor comunicări către dumneavoastră sau în scopuri de cercetare şi dezvoltare;

- Aşa cum cere legislaţia, de exemplu în legătură cu o solicitare guvernamentală, o dispută sau un alt proces legal sau solicitare legală;

- Atunci când noi, de bună credinţă, credem că este necesară dezvăluirea pentru a ne proteja drepturile, de exemplu pentru a investiga potenţiale încălcări ale termenilor şi condiţiilor noastre sau pentru detectarea, prevenirea sau dezvăluirea fraudei sau a altor probleme de securitate.

AgroExpert fiind operatorul de date al datelor dumneavoastră personale, de regulă, aceasta va dezvălui datele dumneavoastră personale către terţi numai dacă a primit consimţământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, este posibil ca noi să vă partajăm datele personale fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor în care considerăm că acesta este necesar în cazul respectiv sau consimţământul dumneavoastră este cerut de legislaţie, în următoarele situaţii:

- Situaţii în care dezvăluirea este cerută de legislaţie,

- Situaţii în care dezvăluirea este necesară în scopul unui interes legitim al AgroExpert (de exemplu, pentru protejarea drepturilor noastre legale, aşa cum se descrie mai sus). 

În cazul dezvăluirii datelor dumneavoastră personale către terţi, noi vom determina dacă dezvăluirea necesită măsuri de protecţie suplimentare (de exemplu, în situaţiile în care poate apărea un transfer transfrontalier al datelor personale).

Procesarea datelor în numele nostru

Noi restricţionăm accesul la datele dumneavoastră personale la angajaţii AgroExpert care trebuie să folosească informaţiile pentru a le procesa în numele nostru şi cărora li se cere prin contract să păstreze în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate datele dumneavoastră personale. Dorim să alegem opţiunea pentru servicii de procesare a datelor care protejează cel mai bine integritatea datelor dumneavoastră personale faţă de orice terţi.

Marketing

Nu vom vinde sau comercializa datele dumneavoastră personale către terţi decât dacă avem consimţământul dumneavoastră pentru a face acest lucru.

Nu vom partaja datele dumneavoastră personale cu terţi în scopuri de marketing ale acestora decât dacă am primit consimţământul dumneavoastră pentru respectivele dezvăluiri. Dacă ne-aţi furnizat acest consimţământ, dar doriţi să nu mai primiţi materiale de marketing de la un terţ, vă rugăm să contactaţi direct respectivul terţ.

Este posibil să vă punem la dispoziţie prin intermediul adresei e-mail a informaţii referitoare la noile produse, servicii, evenimente sau activităţi de marketing similare.

Site-ul Web si fișiere cookies

Când vizitați site-ul nostru web, vom folosi module cookie pentru a ne asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Aceste module cookie pot fi legate de dvs., de preferințele dvs. sau de dispozitivul dvs. De obicei, informațiile nu vă identifică direct, dar vă pot oferi o experiență web mai personalizată. Deoarece ne respectăm dreptul la confidențialitate, puteți alege să nu permiteți anumite tipuri de cookie-uri.

Un cookie este pur si simplu un fisier text care contine bucati de date, colectate atunci cand vizitati un site. Este proiectat pentru a ajuta site-urile sa identifice activitatea trecuta a utilizatorilor. Acest lucru poate include actiunea de a urmari daca ati facut click pe link-uri speciale sau pagini, daca v-ati conectat la profilul dvs., sau daca ati citit anumite pagini intr-o perioada de mai multe luni sau chiar ani.
Alegerile cookie-urilor efectuate pe acest site vor fi reținute ori de câte ori vizitați www.agroexpert.md

 Modificări

AgroExpert îşi rezervă dreptul de a modifica din când în când această politică. Data ultimei modificări este precizată la finalul acestui document. Dacă aducem orice modificări acestei politici şi modului în care folosim datele dumneavoastră personale, vă vom pune la dispoziţie o versiune actualizată a acestei politici.

10 decembrie 2018