Analiza oportunităților de dezvoltare a sectorului plantelor etero-oleaginoase în RM

Агроменеджмент

Andrei ZBANCĂ, dr., conf. universitar, UASM

Victor Melnic, dr., conf. universitar, USM

Plante etero-oleaginoase fac parte din horticultura autohtonă. Acest sector este unul de perspectivă, deoarece este profitabil, se bucură de interes produsele pe piețele regionale și internaționale.

Plantele aromatice sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin compoziția lor chimică au proprietăți farmaceutice și sunt folosite în terapeutica umană și veterinară. Plantele date tind să prefere solurile sărace și nu pe cele bogate. Astfel permit valorificarea terenurilor cu o bonitate mai joasă, ceea ce este extrem de important în localitățile rurale, diversificarea activităților agricole și obținerea de profituri pe măsură de către fermieri.

Cultivarea plante etero-oleaginoase pentru Republica Moldova oferă fermierilor posibilități de diversificare a surselor de venit și prezintă o serie de avantaje:

 • Se obține materie primă pentru industria alimentară, farmaceutică, cosmetică, ușoară, etc.;
 • Se diversifică gama de plante cultivate, aceasta ducând în timp la reducerea recoltărilor din flora spontană;
 • Se asigură produse competitive sub aspectul calității.

Cultivarea plante etero-oleaginoase în sistem ecologic oferă unele avantaje și sunt recomandate pentru fermierii mici spre implementare reieșind din următoarele considerente:

 • Cultivarea planetelor aromatice este favorizată de condițiile pedo-climaterice din regiunea dată.
 • Atât pe piața internă cât și pe cea europeană, cererea este în plină ascensiune.
 • Randamentul / rentabilitatea acestor culturi este unul foarte ridicat.
 • Investiția inițială este mică în raport cu profitul mediu obținut.
 • Prețul de comercializare avantajoase, în funcție de: specie, partea folosită (flori, frunze, rădăcini, rizomi, muguri, semințe, fructe etc.), de starea produsului, de sistemul în care sunt produse: ecologic sau convențional.

Figura 1. Direcțiile de întrebuințare a producției sectorului plante etero-oleaginoase

Infrastructura post-recoltare trebuie să fie dezvoltată în așa mod, ca în rezultatul procesării materiei prime plante etero-oleaginoase să se rezulte următoarea structură estimativă de produse finite:

 1. Ponderea cea mai mare este destinată produselor industriei alimentare – 50%;
 2. 30% cosmetologie și produse de igienă;
 3. 20% pentru medicină (pentru care se estimează o creștere mai mare în viitor).

Lanțurile valorice ale sectorului plante etero-oleaginoase sunt diversificate și complexe, deoarece includ agenți economici care participă la producerea materiei prime (primul cluster al lanțului valoric - companii agricole și multiplii furnizori de inputuri și echipamente), unde relațiile create și parteneriatele existente facilitează dezvoltarea sectorului dat.

Pentru cultivarea plante etero-oleaginoase vor fi elaborate două bugete pentru suprafața de un hectar și anume: (1) bugetul investițiilor la plantarea și îngrijirea plantației până la intrarea pe rod (pentru culturi multianuale); (2) bugetul agregat al veniturilor și cheltuielilor la cultivarea plante etero-oleaginoase pe rod.

În continuare se propune spre analiză datele economice ale bugetelor investițiilor la înființarea plantațiilor de plante etero-oleaginoase și termenele de recuperare a acestora, ceea ce va permite actorilor din sectorul plante etero-oleaginoase să selecteze corect culturile de interes, care se bucură de cerere de piață și care pot fi cu ușurință și incluse în circuitul agricol în Republicii Moldova.

Tabelul 1. Analiza comparativă a datelor tehnologice la cultivarea plante etero-oleaginoase (suprafața 1 ha)

Nr.

Specificarea culturi și tehnologiei de cultivare aplicate

Perioada de exploatare, ani

Recolta la hectar masă verde / semințe, t/ha

Recolta la hectar ulei / masă uscată / ulei, kg/ha

Schema de plantare / semănat, m

Necesar material săditor / semincer, fire / kg la hectar

Numărul de plante la hectar

Total, ani

inclusiv

Perioada vegetație

Perioada roditoare

1

Levănțica (Lavandula angustifolia)

13

3

10

6.5

65.0

plant (1,4x0,5)

14,286

14,286

2

Siminoc italian (Helihrissum italiicum)

8

3

5

6.0

5.0

plant (1,4x0,5)

14,286

14,286

3

Issop (Hissopus officinalis)

9

2

7

15.0

35.0

semân (0,6x0,15)

8

111,111

4

Șerlaiul (Salvia sclarea)

2

1

1

12.0

35.0

semân (0,6x0,25)

10

66,667

5

Jaleșul (Salvia officinalis)

9

2

7

12.0

45.0

semân (0,6x0,12)

12

138,889

6

Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum)

9

2

7

10.0

120.0

plant (0,6x0,3)

55,556

55,556

7

Cimbrul de grădină (Satureja hortensis)

9

2

7

10.0

34.0

semân (0,5x0,15)

5

133,333

8

Mărarul (‎ ‎Anethum graveolens)

1

 

1

1.2

55.0

semân (0,45x0,05)

8

444,444

9

Roinița (Melissa officinalis)

9

2

7

18.0

2.5

plant (0,7x0,3)

47,619

47,619

10

Mentha (Mentha sp)

4

1

3

20.0

35.0

plant (0,7x0,2)

71,429

71,429

11

Fenicul (Feniculum vulgare)

7

1

6

1.5

60.0

semân (0,6x0,25)

10

66,667

12

Trandafir (Roza damasciana)

22

2

20

5.0

1.0

plant (2,5x1)

4,000

4,000

În tabelul de mai sus sunt prezentate informațiile care au fost luate în calcul la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli la cultivarea plante etero-oleaginoase, unde se constată că sectorul este caracteristic o gamă foarte variate de plante, dar analiza s-a efectuat pentru 12 plante etero-oleaginoase.

Tabelul 2. Analiza comparativă a bugetelor investițiilor la cultivarea plante etero-oleaginoase (suprafața 1 ha)

Nr.

Specificarea culturi și tehnologiei de cultivare aplicate

Investiția necesară, lei/ha

Costul investițiilor pe articole de la plantare până la intrarea pe rod (perioada de vegetație), lei/ha

Termen recuperare investiții, ani

Subvenții posibile de obținut, lei/ha

Recuperarea investiției din subvenții, %

total

inclusiv

mijloace de producere

servicii mecanizate

operații manuale

cheltuieli neprevăzute + alte cheltuieli

1

Levănțica (Lavandula angustifolia)

110,759

110,259

69,350

10,916

19,970

10,024

5.22

10,000

9.0%

2

Siminoc italian (Helihrissum italiicum)

59,759

59,259

25,961

11,274

16,637

5,387

3.47

2,500

4.2%

3

Issop (Hissopus officinalis)

23,016

22,516

7,879

3,096

9,494

2,047

2.74

4,000

17.4%

4

Șerlaiul (Salvia sclarea)

8,690

8,190

4,404

2,489

552

745

1.18

2,500

28.8%

5

Jaleșul (Salvia officinalis)

25,911

25,411

9,736

6,121

7,244

2,310

3.03

4,000

15.4%

6

Sovârv (Orighanum vulgararis sub hirtum)

124,643

124,143

53,195

24,891

34,772

11,286

3.74

2,500

2.0%

7

Cimbrul de grădină (Satureja hortensis)

18,400

17,900

7,114

6,107

3,052

1,627

2.55

2,500

13.6%

8

Mărarul (Anethum graveolens)

 

0

 

 

 

 

 

2,500

 

9

Roinița (Melissa officinalis)

94,940

94,440

49,004

14,008

22,842

8,585

2.97

10,000

10.5%

10

Mentha (Mentha sp)

42,165

41,665

6,771

10,422

20,684

3,788

3.05

10,000

23.7%

11

Fenicul (Feniculum vulgare)

12,756

12,256

3,312

2,503

5,327

1,114

2.26

2,500

19.6%

12

Trandafir (Roza damasciana)

29,947

29,447

11,455

6,321

8,994

2,677

2.22

6,000

20.0%

Bugetul investițiilor la înființarea plantațiilor cu plante etero-oleaginoase trebuie să fie analizat de antreprenori din următoarele considerente:

 • tehnologia selectată trebuie să asigure competitivitate, calitate și productivitate la producerea plante etero-oleaginoase pentru segmentul de piață selectat (consumator final determinat).
 • utilizarea optimă a factorilor de producere în cadrul exploatării agricole și selectarea terenului corect pentru plantare
 • valoarea investițiilor necesare și recuperarea lor într-o perioadă cât mai scurtă
 • analiza în complex a tuturor factorilor de risc care pot interveni pe perioada implementării investiției și posibilități de diminuare a efectelor lor asupra businessului.

Tabelul 3. Analiza comparativă a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru perioada de fructificare a culturilor de plante etero-oleaginoase (suprafața 1 ha)

Nr.

Specificarea culturi și tehnologiei de cultivare aplicate

Venituri din vânzări, lei/ha

Costul vânzărilor, lei/ha

Profit, lei/ha

Rentabilitatea economică, %

total

inclusiv

mijloace de producere

servicii mecanizate

operații manuale

alte costuri și taxe (inclusiv amortizarea)

cheltuieli neprevăzute

1

Levănțica (Lavandula angustifolia)

78,000

32,562

5,862

9,106

3,514

11,119

2,960

45,438

139.5%

2

Siminoc italian (Helihrissum italiicum)

150,000

29,188

8,151

3,036

3,402

11,945

2,653

120,812

413.9%

3

Issop (Hissopus officinalis)

49,000

23,458

5,312

7,302

5,401

3,310

2,133

25,542

108.9%

4

Șerlaiul (Salvia sclarea)

56,000

22,437

5,340

6,880

3,989

4,188

2,040

33,563

149.6%

5

Jaleșul (Salvia officinalis)

45,000

23,806

5,312

7,880

4,726

3,724

2,164

21,194

89.0%

6

Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum)

120,000

49,918

8,151

15,098

4,302

17,828

4,538

70,082

140.4%

7

Cimbrul de grădină (Satureja hortensis)

47,600

18,497

4,641

6,498

3,026

2,651

1,682

29,103

157.3%

8

Mărarul (‎ ‎Anethum graveolens)

29,172

15,339

5,447

6,095

2,309

94

1,394

13,833

90.2%

9

Roinița (Melissa officinalis)

125,000

37,816

9,651

5,040

6,102

13,585

3,438

87,184

230.5%

10

Mentha (Mentha sp)

56,000

40,326

8,715

8,911

5,052

13,982

3,666

15,674

38.9%

11

Fenicul (Feniculum vulgare)

24,480

16,365

5,463

4,902

2,377

2,136

1,488

8,115

49.6%

12

Trandafir (Roza damasciana)

200,000

89,003

9,749

2,495

67,102

1,566

8,091

110,997

124.7%

Analiza comparativă a eficienței economice a sectorului plante etero-oleaginoase ne demonstrează un rezultat pozitiv și avantajos. Bugetele de venituri și cheltuieli au fost elaborate se pot obține rezultate economice înalte.

Rentabilitatea anuală a culturilor sectorului plante etero-oleaginoase este înaltă, practic majoritatea culturilor înregistrează peste 100% rentabilitatea, ceea ce este avantajos sectorului și permite de a spori veniturile fermierilor în spațiile rurale.

Analiza comparativă a eficienței economice la cultivarea plante etero-oleaginoase și permite diversificarea veniturilor în spațiile rurale, utilizarea mult mai bună a factorilor de producere (terenurilor, forței de muncă, resurselor financiare, etc.), doar cu dezvoltarea și integrarea afacerilor pe lanțul valoric.

Tabelul 4. Analiza comparativă și cumulativă a eficienței economice la cultivarea plante etero-oleaginoase pentru perioada utilă de utilizare a plantației (suprafața 1 ha)

Nr.

Specificarea culturi și tehnologiei de cultivare aplicate

Calcule economice pentru 1 kg de producție, lei/kg

Fluxul monetar disponibil anual, lei/ha

Indici de bază pentru perioada de fructificare a livezii, mii lei

Profit brut cumulativ mediu anual pentru perioada de exploatare, lei/an

Rentabilitatea medie anual pentru perioada utilă de exploatare, %

 

Prețul mediu de comercializare produselor, lei/kg

Costul unitar, lei/kg

Marja brută (adaus comercial), lei/kg

Costuri totale cumulative

Venituri din vânzări totale cumulative

Profit brut (marja brută) cumulativ

 
 

1

Levănțica (Lavandula angustifolia)

1,200.0

500.9

699.1

57,567

332.3

840.7

508.4

39,107

153.0%

 

2

Siminoc italian (Helihrissum italiicum)

30,000.0

5,837.5

24,162.5

133,849

148.6

850.0

701.4

87,673

471.9%

 

3

Issop (Hissopus officinalis)

1,400.0

670.2

729.8

29,080

166.2

354.4

188.2

20,911

113.3%

 

4

Șerlaiul (Salvia sclarea)

1,600.0

641.0

959.0

38,068

18.3

56.0

37.7

18,829

205.3%

 

5

Jaleșul (Salvia officinalis)

1,000.0

529.0

471.0

25,187

167.1

319.0

151.9

16,873

90.9%

 

6

Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum)

1,000.0

416.0

584.0

89,590

352.4

860.5

508.1

56,459

144.2%

 

7

Cimbrul de grădină (Satureja hortensis)

1,400.0

544.0

856.0

31,915

130.0

335.7

205.7

22,858

158.3%

 

8

Mărarul (‎ ‎Anethum graveolens)

530.4

278.9

251.5

13,833

15.3

29.2

13.8

13,833

90.2%

 

9

Roinița (Melissa officinalis)

50,000.0

15,126.4

34,873.6

102,024

266.3

903.8

637.4

70,824

239.3%

 

10

Mentha (Mentha sp)

1,600.0

1,152.2

447.8

30,951

79.3

168.0

88.7

22,172

111.8%

 

11

Fenicul (Feniculum vulgare)

408.0

272.8

135.2

10,361

95.1

128.6

33.5

4,780

35.2%

 

12

Trandafir (Roza damasciana)

200,000.0

89,003.3

110,996.7

112,616

1,793.9

4,046.0

2,252.1

102,370

125.5%

 

Rentabilitatea plante etero-oleaginoase este înaltă și variază în limitele 39-263%, ceea ce este economic avantajos și strategic pentru producători agricoli și în general pentru economia națională pentru diversificarea afacerilor în spațiu rural.

Pentru luarea finală a deciziei la înființarea plantațiilor de plante etero-oleaginoase, antreprenorul trebuie să analizeze valoarea netă adăugată și profiturile anuale care pot fi obținute ca rezultat al practicării afacerii pentru toată perioada utilă de exploatare (informațiile sunt prezentate în figură) și nu în ultimul rând cererea pe piață prin identificarea clientului final și utilizarea cât mai bună a tuturor factorilor de producere existență.

Un aspect important pentru accesarea și exportul producției din plante etero-oleaginoase pe piețe alternative este necesar să se cunoască factorii ce influențează comerțul, care sunt examinați în tabelul de mai jos:

Tabelul 5. Analiza matricei factorilor care influențează producerea și comerțul cu produse ale sectorului plante etero-oleaginoase din Republica Moldova

Nr.

Denumirea speciei

Aspecte tehnologice

Aspecte economice

Aspecte marketing

Scor final

Total punctaj

Clasifi-carea după scoring

Total punctaj

Clasifi-carea după scoring

Total punctaj

Clasifi-carea după scoring

Scor total

Clasificarea după avantaje şi sustenabilitate

Plante etero-oleaginoase

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Levănţica (Lavandula angustifolia)

17

2

15

3

16

2

48

1

2

Siminoc italian (Helihrissum italiicum)

17

2

16

2

15

3

48

1

3

Issop (Hissopus officinalis)

17

2

15

3

12

5

44

4

4

Şerlaiul (Salvia sclarea)

12

6

18

1

12

5

42

5

5

Jaleşul (Salvia officinalis)

16

3

14

4

15

3

45

3

6

Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum)

18

1

9

8

15

3

42

5

7

Cimbrul de grădină (Satureja hortensis)

18

1

16

2

12

5

46

2

8

Mărarul (‎ ‎Anethum graveolens)

11

7

11

7

8

6

30

8

9

Roiniţa (Melissa officinalis)

13

5

12

6

14

4

39

6

10

Mentha (Mentha sp)

11

7

13

5

15

3

39

6

11

Fenicul (Feniculum vulgare)

15

4

13

5

8

6

36

7

12

Trandafir (Roza damasciana)

11

7

11

7

17

1

39

6

Analiza generală a tabelului ne demonstrează, că în cazul culturilor etero-oleaginoase reacomodate din punct de vedere marketing sunt: (1) lavanda și siminoc italian; (2) cimbrul de grădină; (3) jaleșul.

Principalul motiv pentru care agricultorii trebuie să se gândească la cultivarea plantelor etero-oleaginoase are o universalitate ridicată în privința adaptării și are de asemenea și o durată de viată îndelungată. Mai mult decât atât, plante etero-oleaginoase vă poate aduce și venituri frumoase, mai ales daca este utilizată în scopul producerii uleiului esențial și poate fi asigurat circuitul ecologic de producere.

обратно к списку