В Молдове

Construcția cheiurilor temporare pe râurile Nistru și Prut rămâne blocată

Автор: Lidia Danila
Expert: Юрий Рижа
Construcția cheiurilor temporare pe râurile Nistru și Prut - agroexpert.md

Construcția unor cheiuri temporare pe râurile Nistru și Prut, pentru a putea exporta mai multă marfă pe cale navală, este blocată de autorități. Aceasta deși pe 17 august Proiectul de lege care permite amenajarea cheiurilor temporare pe aceste două râuri a fost aprobat în lectura a doua de către Parlament.

Despre aceasta precizează directorul executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Cereale „Agrocereale”, Iurie Rija, după ce a primit răspunsul negativ de la Ministerul Mediului.

„În vederea asigurării încărcării/descărcării mărfurilor și produselor agricole, facilitarea comerțului extern de produse cerealiere, fluidizarea traficului și impulsionarea procesului de interacțiune dintre agricultorii Republicii Moldova cu clienții din exterior, se impune necesitatea identificării unei alte locații pentru instituirea cheiului temporar, în afara rezervațiilor naturale, în vederea evitării cauzării prejudiciilor iremediabile mediului”, se menționează în răspunsul primit.

Potrivit lui Iurie Rija, Ministerul Mediului a făcut referire la prevederilor art. 54-56 din Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, rezervația biosferei care se fondează în conformitate cu Programul UNESCO "Omul și biosfera" și are ca obiectiv conservarea elementelor și formațiunilor fizico-geografice, speciilor de plante și de animale de importanță națională și internațională, efectuarea de cercetări în sistemul monitoringului global.

„Teritoriul rezervației biosferei se divizează în următoarele zone funcționale: zonă nucleu, de protecție integrală, destinată exclusiv conservării biodiversității și creării condițiilor naturale de dezvoltare a biocenozelor, în zona nucleu este interzisă orice activitate economică. Se permite doar efectuarea de cercetări științifice; zonă tampon, de administrare naturală, obiect de studiere și de aplicare a rezultatelor cercetărilor științifice pentru conservarea și dezvoltarea fondului genetic, restabilirea principalelor tipuri de păduri, bălți, lunci, stepe etc. Pentru zona tampon se stabilesc permisiuni și restricții similare celor de la art. 25 și 26 al Legii prenotate supra; zonă de tranziție, destinată diminuării impactului antropic din teritoriile adiacente. Terenurile din zona de tranziție pot rămîne deținătorilor, care sînt obligați să respecte regimul stabilit în rezervație. În această zonă se permit anumite activități tradiționale de folosință a terenurilor, asociate cu agricultura, silvicultura, pășunatul și pescuitul”, precizează reprezentanții Ministerului Mediului, într-un răspuns pentru directorul executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Cereale „Agrocereale”, Iurie Rija.

Aceste cheiuri sunt provizorii și nu au un impact semnificativ asupra mediului, necesitând intervenții minime. Conform reglementărilor, beneficiarul este obligat să readucă terenul la starea inițială după finalizarea activității.

Amintim că, Legislativul a aprobat pe 23 iunie 2023 un proiect de modificare a unor acte normative, privind transportul naval pe căile interne ale Republicii Moldova. Potrivit proiectului, exportul trebuia facilitat prin construirea cheiurilor temporare de-a lungul râului Prut și Nistru.

Citește și: Pe râurile Prut și Nistru ar putea fi construite cheiuri pentru transportul cerealelor

„În prezent pe malul râului Prut și Nistru nu funcționează niciun chei temporar. Ultima dată ele au funcționat în vara anului 2016. Din acel moment toate procesele s-au stopat. Există o primărie care ar are  potențial. În plus mai este o porțiune de teren de 17,4 ha dat în concesiune unei companii din imediata apropiere a Portului de la Giurgiulești administrat de stat care în e într-un proces insolvență  majoră. Practic, acest segment de 17,4 ha ar fi o posibilitate extraordinară ca statul să-l utilizeze pentru extinderea unui eventual elevator”, a explicat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea.

Ulterior, pe 17 august 2023, Parlamentul a aprobat în lectura a doua măsuri de facilitare a construcției de cheiuri temporare pe căile navigabile interne. Proiectul de modificare a unor acte normative a fost susținut de 54 de deputați.

Află și: Cheiuri temporare pe râurile Prut și Nistru: Votat în lectura a doua

în document se menționa că scopul modificărilor constă în eliminarea barierelor administrative în cadrul normative care reglementează activitățile de îmbarcare, debarcare a pasagerilor, precum și încărcare, descărcare, depozitare, export, import al mărfurilor agricole la cheiurile temporare, situate în afara complexului portuar Giurgiulești.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!