Животноводство

Ce rase de vaci sunt omologate în R. Moldova

Автор: AgroExpert
rase de vaci sunt omologate în R. Moldova - agroexpert.md

Fiecare rasă, în funcție de specificul său, are particularitățile proprii de exterior și productivitate. În Republica Moldova sunt omologate în total 13 rase de taurine. Dintre acestea, 8 sunt rase pentru producția de lapte (Bălţată cu negru, Tipul moldovenesc al rasei Bălţată cu negru, Holstein, Roşie estonă, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Angler), 5 rase specializate pentru producția de carne (Hereford, Charolaise, Limousine, Piemontez și Aberdeen-Angus) și una mixtă (Simmental).

Rasele de bovine pentru producția de lapte

Referitor la specificul general al raselor de lapte, trebuie reținut că vacile de lapte, în special cele înalt productive, sunt foarte sensibile la acțiunea unui șir de factori, care sunt împărțiți în două grupuri mari: factorii genetico-fiziologici și factorii de mediu.

Factorii genetici și fiziologici se referă, în primul rând, la rasa exploatată. În funcție de rasă, limitele potențialului de producție de lapte la taurine sunt foarte largi, cuprinse între 1500 și 10000 kg lapte pe lactație. Rasa influențează semnificativ nivelul producției de lapte, dar și calitatea laptelui. Există rase cu producții mici de lapte (1000–3000 kg), mijlocii (3000–6000 kg) și mari (6500–13000 kg), se arată într-un ghid privind Bunele practici de adaptare a subsectorului creșterii bovinelor la schimbările climatice elaborat de Maşner Oleg, dr. şt. agricole.

Rasa influențează și indicatorii calitativi ai laptelui, în special conținutul de grăsime, care poate fi scăzut – 2,8–3,4%, mediu – 3,5–4,0%, înalt – 4,0–5,0%, și foarte înalt 5,0–6,5%.

Vârsta (lactația) reprezintă un alt factor; de regulă, producția de lapte crește de la lactația I până la a V-VI lactație, după care scade treptat. La rasele precoce și înalt productive (Holstein etc.), cel mai înalt nivel al producției de lapte se atinge deja la a II-III lactație.

Factorii de mediu se referă, în primul rând, la condiţiile de nutriţie și întreţinere, care influenţează direct manifestarea potenţialului genetic al producţiei de lapte. Aportul acestui factor hotărâtor în realizarea potenţialului de producţie este de circa 70% (cu unele devieri), fapt ce nu poate fi ignorat sau omis din calculele economice și tehnologice, indiferent de sistemul de creștere și exploatare adaptat la fermă.

În vederea alegerii pentru creștere a celei mai potrivite rase de vaci, este important să cunoaștem originea, particularităţile și caracteristicile principale ale acestora. Iată cele potrivite pentru producția de carne:

Rasa Roșie de stepă 

A fost creată în baza încrucișării bovinelor sure ucrainene cu bovinele de tulpină roșie importate din Europa de vest (fig. 3.1). Rasa se caracterizează printr-o bună producţie de lapte şi carne în carcasă. Producţia de bază este laptele, având valori cantitative între 3000–5000 kg pe lactaţie. Rasa este răspândită pretutindeni în raioanele din sudul şi centrul republicii, dar se regăsește, în număr mai redus, și în zona de Nord.

Greutatea corporală a vacilor este 450–500 kg, a taurilor 800–900 kg. Sporul mediu zilnic de creștere constituie 800–900 g, consumul specific de nutreţ este de 6–7 U.N. Masa corporală medie a viţeilor la naştere este de 28–35 kg, iar la vârsta de 15–16 luni poate atinge 400–450 kg, randamentul la sacrificare a tineretului îngrășat constituie 54–57%.

Rasa Roșie estonă a fost creată în Estonia (fig. 3.2) din încrucișarea taurinelor de rasa Angler şi rasa Roşie daneză. Culoarea robei este roșie (de la nuanţe deschise până la roșu închis). Masa corporală la vaci adulte este de 500–550 kg, la tauri reproducători 800–1000 kg. Producţia de lapte este de 3500–5000 kg cu 3,8–4,5 % grăsime. Viţeii la naştere au masa corporală de 34–38 kg, la vârsta de 6 luni 160–180 kg, sporul mediu zilnic al tineretului la îngrăşare atinge 800–1000 g/zi, cu consumul specific de nutreţ de 6–7 U.N., iar randamentul la sacrificare – 55–58%.

Rasa Jersey – formată în Marea Britanie (insula Jersey) și renumită prin faptul că produce lapte cu un conţinut foarte ridicat de grăsime, fapt care i-a imprimat și o denumire pe potrivă ”rasa de unt” (fig. 3.3). Se consideră o rasă cu habitus mic, greutatea corporală a vacilor este de 400–450 kg și talia la vaci adulte de 122–125 cm. Culoarea robei este brună-gălbuie cu diferite nuanţe. Producţia de lapte este de 4000–4500 kg cu conţinutul de grăsime între 5,5–7,5%. Randamentul la sacrificare este relativ mic – 45–48%. Rasa este utilizată pentru diferite tipuri de încrucișări, mai cu seamă de infuzie, cu scopul majorării procentului de grăsime în lapte la metiși.

Rasa Bălţată cu negru tip moldovenesc – creată prin încrucişarea de absorbţie a vacilor din rasa Roşie de stepă şi Simmental cu taurii din rasa Bălţată cu negru şi Holstein (fig. 3.4). Potenţialul producţiei de lapte a tipului este peste 7000 kg de lapte/lactaţie. Producţia medie de lapte a vacilor adulte constituie 5000–6000 kg/lactaţie, cu grăsimea de 3,6–3,8%. Viţeii la naştere au masa corporală de 35–39 kg, la vârsta de 15–16 luni – 450–480 kg, masa corporală medie a vacilor este de 500–650 kg, a taurilor reproducători – 900–1200 kg. Sporul mediu zilnic constituie 880–1000 g, randamentul la sacrificare atinge 54–58% iar consumul specific 6–7 U.N.

Rasa Holstein a fost creată în SUA, prin selecţie riguroasă şi intensivă în direcţia majorării producţiei de lapte a vacilor olandeze (fig. 3.5). Rasa este recunoscută ca cea mai bună rasa de lapte și are o largă răspândire pe întregul glob. Producţia medie de lapte la rasa Holstein variază de la o ţară la alta și constituie 6000–10000 kg lapte și mai mult, cu conţinutul de grăsime 3,6–3,8%. Masa corporală a vacilor atinge 650–750 kg, a taurilor reproducători de 900–1200 kg, randamentul la sacrificare este de circa 56–58 %. Sporul mediu zilnic este de 850–950 g, iar consumul specific de nutreţ 6–7 U.N. Masa corporală medie a viţeilor la naştere constituie 40–45 kg, iar la vârsta de 15–16 luni se ating valori de 450–500 kg.

Rasele specializate pentru producţia de carne

Rasele de carne diferă de cele specializate pentru producţia de lapte prin trei caracteristici de bază:

– energia de creștere și conversia furajelor (unele rase la 6 luni ating 300 kg masă vie)

– conformaţia corporală (forma și dezvoltarea musculaturii);

– calitatea superioară a cărnii.

Rasa Aberdeen-Angus are culoarea robei roșie sau neagră (fig. 3.6), coarnele lipsesc la ambele sexe, iar vacile au o producţie bună de lapte, ce permite o creștere și îngrășare rapidă a viţeilor. Bovinele de rasa respectivă, sunt longevive, ușor de îngrijit, foarte robuste și adaptabile la limitele de temperaturi foarte largi – între -40 °C și +40 °C. Masa corporală a viţeilor la naştere constituie 24–27 kg, ce favorizează fătări ușoare.

Masa corporală a taurilor este de 800–1000 kg, a vacilor 550–700 kg. Înălţimea la greabăn este mică, doar 112–115 cm. Rasa este destul de precoce, vârsta primei monte poate fi 14–15 luni, dar de regulă prima fătare are loc la 24–27 luni. Înţărcarea viţeilor se face la limita de vârsta între 6–12 luni, sporul mediu zilnic este ridicat, constituind 1000–1500 g prin îngrășare intensivă. Randamentul la sacrificare este de 67–70%, carnea este de o calitate superioară.

Rasa Charolaise este o rasă de carne de origine franceză, fiind considerată printre cele mai bune rase de carne din ţara respectivă. Culoarea robei este alb-gălbuie, corpul este proporţional de dezvoltat cu forme de carne pronunţate (fig. 3.7). Vacile adulte au masa corporală de 750–800 kg, taurii 1100–1400 kg. La îngrășare în sistem intensiv poate realiza spor de 1,5–1,8 kg/zi și mai mult. Randamentul la sacrificare este de 65–70% cu peste 80% de carne în carcasă. Producţia de lapte la vaci este 2500–4700 kg, cu grăsimea de 3,7–3,9%. Masa corporală a viţeilor la naştere este de 40–48 kg, iar la vârsta de înţărcare (circa 200 zile) – 270–340 kg.

Rasa Limousine este a doua rasă de origine franceză, specializată în producţia de carne. Culoarea robei la bovinele de rasă este roșie de diferite nuanţe (fig. 3.8). Animalele adulte au un habitus mare, talia taurilor adulţi poate atinge valori între 140–155 cm, iar cea a vacilor 135–150 cm. Respectiv și masa corporală la maturitate este de 1100–1250 kg la tauri, 700–900 kg la femele.

Rasa Limousine este precoce, vârsta primei fătări fiind de 2,5 ani. În condiţii normale de îngrăşare realizează un spor mediu zilnic de circa 1300 g. Randamentul de sacrificare este de 64–65%, cu peste 80% carne în carcasă. Vacile de rasa Limousine posedă o producţie bună de lapte cu un conţinut ridicat de grăsime, ceea ce favorizează o creștere rapidă a viţeilor, astfel că la circa 7 luni aceştia ajung la 250 kg.

Rasa Hereford se consideră una dintre cele mai vechi rase britanice de bovine de carne. Este o rasă cu masa corporală medie, încât vacile adulte ating de 650–700 kg, taurii 750–800 kg. Culoarea robei este în general bălţată cu roșu, predominând animale de culoare roșie cu un desen specific care se transmite ereditar constant. În tot cazul, capul, vârful cozii și partea ventrală a corpului sunt de culoare albă (fig. 3.9). Tineretul realizează un spor mediu zilnic de 800–1000 g, având greutatea corporală la naştere de 28–34 kg, iar la vârsta de 18 luni atinge 400–450 kg.

Randamentul la sacrificare este de 60–65%. Printre unele neajunsuri ale rasei se consideră: producţia de lapte a vacilor scăzută și carcase cu un surplus de grăsime pericorporală.

Rasele mixte

Specificul raselor mixte, se rezumă la posibilitatea obţinerii celor două tipuri de producţie, precum este laptele şi carnea, sau viceversa – carne și lapte în funcţie de nivelul de selecţie pe dimensiunile respective și direcţia predominantă de exploatare a cirezii. Pe lângă producţii mari de lapte, între 4000–6000 kg/lactaţie, de la rasele mixte se obţin sporuri zilnice de peste 1200 g (la tăurași), care la sacrificare asigură un randament al carcasei de 55–62%. Pe plan mondial sunt recunoscute mai multe rase de taurine cu productivitate mixtă, precum rasa Simmental, Shiviz, Pinzgau și altele.

Rasa Simmental este o rasă de origine elveţiana (fig. 3.10 și 3.11), fiind răspândită în prezent pe larg în foarte multe ţări ale lumii. În cadrul rasei Simmental, există 2 tipuri specializate (carne-lapte şi lapte-carne). Masa corporală a vacilor adulte este de 700–750 kg, a taurilor 900–1200 kg. Producţia de lapte la vacile de rasa Simmental, în funcţie de direcţia de selecţie este destul de variată, fiind cuprinsă între 3500–9000 kg cu 3,8% grăsime. Viţeii la naştere au masa corporală de 36–45 kg, la vârsta de 6 luni – 190–200 kg. 

Tineretul mascul îngrăşat în sistemul intensiv sacrificat la 13–14 luni realizează greutăţi medii de 350–360 kg. Sporul în creştere la păşune este de până la 800 g/zi, iar în cazul îngrăşării intensive 1000–1200 g/zi, carnea fiind de o calitate superioară. Tipul austriac al rasei Simmental are aptitudini mai bune pentru carne, randamentul la sacrificare fiind de 58–60%.

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!