Articole

Pentru creșterea producției și calității fructelor din specii sâmburoase și diminuarea volumul manoperei trebuie să ajustăm structura plantației la tăierea mecanizată de contur

Expert: Анание Пештяну
fermieri producție producție - AgroExpert.md

Pentru creșterea producției și calității fructelor din specii sâmburoase și diminuarea volumul manoperei trebuie să ajustăm structura plantației la tăierea mecanizată de contur

Reprezentanții sectorului de producere a fructelor sâmburoase din cadrul APEF „Moldova Fruct” au mers recent în Germania, pentru a studia experiența producătorilor germani privind lanțul tehnologic de producere a fructelor de calitate cu scopul de a penetra noi piețe cu produsele moldovenești.

Vizita s-a desfășurat cu susținerea proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) și a întrunit producători de fructe din cadrul APEF „Moldova Fruct”, reprezentanți ai companiilor furnizoare de produse de uz fitosanitar și consultanți locali. Pe parcursul vizitei, participanții au discutat cu colaboratorii câtorva stațiuni de cercetare, cât și cu producători de fructe sâmburoase din Germania. Temele abordate au fost tehnologiile moderne de producere și asociațiile soi/portaltoi care pot fi aplicate în țara noastră pentru a spori competitivitatea fructelor moldovenești pe piața europeană.

În Germania, livezile de specii sâmburoase sunt plantate cu densitate mare, folosind soiuri solicitate de consumatori, portaltoaie cu vigoare redusă (Weiwa, Wavit, Mirobalan 29C) și sisteme de coroană concepute pentru a asigura structura plantației sub formă de perete fructifer, care să intercepteze la maxim lumina solară, să producă recoltă înaltă și fructe de calitate superioară. Aceasta permite producătorilor să înregistreze o rentabilitate sporită și un grad mai mare de mecanizare a operațiunilor planificate în cadrul plantației.

De regulă, tăierea manuală constituie una dintre cele mai costisitoare operațiuni tehnice efectuate în livadă, reprezentând peste 25% din costurile totale pentru producerea fructelor. Cu toate acestea, în ultimii ani, un număr tot mai mare de agricultori din Europa (Italia, Țările de Jos, Germania, Franța etc.) apelează la tăierea mecanizată de contur, în loc de cea tradițională – tăierea manuală.

De ce este necesar de efectuat o tăiere mecanizată de contur a pomilor?

Tăierea mecanizată de contur a gardului fructifer este un instrument important prin care se reduc costurile legate de tăiere, se diminuează efectul alternanței de fructificare, se menține macrostructura vegetativă și microstructura roditoare a plantației în parametrii recomandați și se facilitează reînnoirea ramurilor necesare în perimetrul coronamentului.

Tăierea mecanizată de contur efectuată între creșterea intensivă a lăstarilor și sfârșitul sezonului de vegetație reduce vigoarea de formare a noilor elemente, deoarece implică eliminarea suprafeței foliare fotosintetice, reducând astfel producția de carbohidrați asimilată de plante, care poate fi utilizată pentru formarea și manipularea mărimii gardului fructifer, ce în final promovează o mai bună distribuție a luminii solare și poate intensifica procesul de fotosinteză în zonele umbrite unde diferențierea mugurilor de rod este identică ca în restul zonelor din coroană.

Tăierea mecanizată de contur reduce aglomerarea ramurilor, diminuează cantitatea de frunziș din cadrul coronamentului, permite o mai bună circulație a aerului, care scade umiditatea, iar bolile se dezvoltă într-un grad mai redus și permite o eficacitate mai înaltă la utilizarea produselor de uz fitosanitar.

Când se poate de intervenit prin tăierea mecanizată de contur?

Pentru efectuarea tăierii mecanizate la coroanele utilizate în formarea gardului fructifer amplasarea ramurilor principale trebuie să fie pe direcția rândului (Drapeau Marchand, UFO, candelabru, Guyot, palmeta etajată, fus subțire), astfel încât să se reducă la maximum intervenția asupra scheletului gardului fructifer. Obținerea creșterilor viguroase în cadrul peretelui fructifer poate influența asupra greutății medii a fructelor în curs de dezvoltare și reduce gradul de diferențiere a mugurilor de rod pentru recolta în anul următor. Rezultate mai favorabile a tăierii mecanizate la pomi pot fi înscrise când operațiunea în cauză se efectuată de la finele lunii mai și până la sfârșitul lunii septembrie sau după recoltare, când se reduce la minimum creșterea nouă a lăstarilor. Rezultatele obținute până în prezent nu favorizează un moment anume în detrimentul celuilalt.

Potrivit cercetătorilor Peter Hilsendegen din cadrul Centrului de servicii pentru zonele rurale și Vincent Braun de la Centrul tehnologic agricol Augustenberg, tăierea mecanizată de contur a pomilor în perioada de vegetație este un element în lanțul tehnologic, care economisește forța de muncă. Acest procedeu se caracterizează prin faptul că pomii se taie cu ajutorul unor mașini dotate cu mecanisme de tăiere de tip cositoare, care secționează toate ramurile ce intersectează planul de tăiere. În multe țări mari cultivatoare de specii pomicole este deficit de forță de muncă pentru efectuarea acestei operațiuni tehnologice în perioada de repaus.

Specialiștii recomandă începerea operațiunii de tăiere în scopul limitării înălțimii coroanei după ce s-au obținut 3-4 recolte, fiindcă la această vârstă intensitatea proceselor de creștere scade. În plus, pentru a diminua reacția negativă a pomilor la prima tăiere mecanizată în plan orizontal, ei trebuie pregătiți. În acest scop, cu unu-doi ani înainte de a începe tăierea mecanizată, se scurtează manual o parte din ax și șarpante mai jos de planul de tăiere preconizat. Astfel, în urma tăierii mecanizate de contur se micșorează numărul tăierilor și reacția de restabilire a pomului.

Cercetările efectuate în acest domeniu au arătat că chiar și în cazul când producătorii de fructe au trecut la tăiere mecanizată, sunt necesare unele tăieri manuale de corecție pentru a elimina creșterile hulpave din interiorul coroanelor, precum și lemnul bolnav și degarnisit. Tăierea manuală în cazul dat presupune îndepărtarea anuală selectivă a ramurilor. Tăierea mecanizată de contur este în medie de 29 de ori mai rapidă decât tăierea manuală singură și de 17 ori mai rapidă decât o combinație a celor două operațiuni

Este important a stabili corect profunzimea tăierilor mecanizate de contur. Se consideră că ele pot fi executate până la aproximativ 1/3 din volumul coroanei. Stabilirea greșită a profunzimii de pătrundere a aparatului de tăiere poate duce la un dezechilibru între procesele de creștere și rodire ale pomilor.

Producătorul Heinz Martin din landul Baden-Württemberg a prezentat echipamentul de tăiere de tip cositoare a cărui lungime avea 2,5 m și era înzestrat cu cuțite, care efectuează 1000 curse duble pe minut și poate fi orientat în plan vertical, orizontal sau înclinat și este adaptat, în special, pentru tăierea în verde a gardurilor fructifere, dar poate fi folosit și la tăierea în uscat, dacă diametrul ramurilor nu depășește 4 cm.

Fermierul a menționat că aplică tăierea mecanizată de contur în plantațiile pe rod de cais, piersic și prun, la limitarea grosimii coroanei prin tăierea celor două laturi ale gardului fructifer și limitarea pe înălțime a lui în fiecare an, formând un ansamblu vegetativ cu formă bazitonică. Pentru asociațiile soi/portaltoi cu vigoare mai redusă de creștere, fermierul practică tăierea mecanizată în plan vertical într-un an pe o parte, iar în anul următor pe cealaltă, repetându-se pe aceeași latură din doi în doi ani, iar o dată la 2-3 ani se limitează înălțimea pomilor.

Pentru a preveni îndesirea coroanei în zona tăierii mecanizate de contur, se recomandă ca a doua oară tăierea să se efectueze cu 10-15 cm mai în interior decât prima dată, iar a treia la exterior de cea precedentă.

Tăierea mecanizată contribuie la mecanizarea a celorlalte verigi agrotehnice și sporirea productivității muncii la recoltarea și transportarea recoltei din livadă. Datorită limitării înălțimii și grosimii gardului fructifer, se ameliorează regimul solar în interiorul coroanei și activitatea fotosintetică a frunzișului și astfel, contribuie la sporirea producției de fructe.

Dintre dezavantajele tăierii mecanizate de contur menționăm următoarele:

-              Asociațiile soi/portaltoi cu vigoare mare de creștere formează ramificări dese la exteriorul coroanei, care împiedică pătrunderea luminii în interiorul ei;

-              Necesitatea de a completata prin intermediul tăierilor de corecție manual nu numai la exterior, dar și în interiorul coroanei, unde ramurile nu sunt supuse tăierii;

-              Favorizarea apariției zonei de fructificare la periferia coroanei;

-              Producerea unui număr mare de tăieturi, care reprezintă puncte potențiale pentru infecția cu spori de ciuperci în perioada de ploaie a diferitor boli (Cytospora canker și Botryosphaeria Canker etc.).

 În Republica Moldova tăierea mecanizată de contur se utilizează pe suprafețe restrânse (200-350 ha) în livezile intensive de măr și cireș în scopul limitării parametrilor coroanei.

⚡️Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!

⚡️ Следите за новостями Agroexpert в ->  Telegram  |  Viber  |  Facebook  |  Instagram  |  News letter!